Algemene Informatie

Home » Algemene Informatie

Lions België

100 jaar ten dienste van de maatschappij

Lions Clubs België is een bloeiende organisatie met een erg grote maatschappelijke impact die openstaat voor iedereen. Voor mensen tussen 18 en 30 jaar bestaat er de dochterorganisatie Leo Clubs België; een netwerk van meer dan 400 Leo’s verspreid over meer dan 30 Leoclubs.

+7.500 leden

+500 activiteiten per jaar

281 clubs

+5 miljoen € ingezamelde fondsen per jaar

De donaties die Lions België ontvangt gaan volledig naar goede doelen, waarbij de werkingskosten gedekt worden door eigen bijdragen. Gedurende de 64 jaar (sinds 1952) dat de Lions actief zijn in België werd in totaal zo’n 150 miljoen EUR aan plaatselijke, sociale doelen besteed en hebben de Belgische clubs zo’n 5 miljoen EUR ingezameld voor grote internationale Lionsacties (bv. bestrijding MS, tsunami Sri Lanka, aardbeving Haïti, …).

Pin It on Pinterest