Algemene informatie LCIF

Home » Algemene informatie LCIF
LCIF
Lions Clubs International Foundation (LCIF)

Lions maken het verschil in hun lokale gemeenschap maar ook in gans de wereld met de hulp van Lions Clubs International Foundation ( LCIF ) , de officiële charitatieve organisatie van Lions . Via financiering door LCIF kunnen Lions grootschalige humanitaire projecten realiseren.

LCIF-subsidies financieren onmiddellijke noodhulp bij natuurrampen alsook hulp op langere termijn als onderdeel van de latere wederopbouw. Projecten dragen bij tot het behoud van het zicht, geven hulp aan jongeren, aan mindervaliden en bevorderen de gezondheid in het algemeen.

Steun van alle Lions is cruciaal omdat donaties van Lions de hoofdbron van inkomsten zijn van LCIF. LCIF ontvangt ook, maar in mindere mate, financiering uit andere stichtingen en vennootschappen. LCIF krijgt geen deel van de lidgelden van de Lions.

LCIF blijft erover waken dat alle donaties zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Elke dollar wordt gebruikt om programma’s te financieren. Administratie en ontwikkelingskosten worden gedekt door inkomsten uit beleggingen. Projecten worden steeds samen met een lokale club of district uitgevoerd en verzekeren zo een correcte besteding van de fondsen.

Sinds het LCIF van start ging in 1968, heeft het meer dan 12.000 projecten ondersteund en meer dan US $ 950 miljoen geschonken.

Samen kunnen Lions en LCIF een verschil maken voor miljoenen mensen. ” We Serve ” better together.

Steunen kan:
Ofwel direct via LCIF.org
ofwel op de Belgische rekening IBAN BE35 3100 9846 9537 van International Association of Lions Clubs
Met de vermelding donation LCIF.

Stefaan Willems
LCIF Coordinator Multiple District 112 Belgium

 

Pin It on Pinterest