GAT: GMT/GLT/GST

Home » GAT: GMT/GLT/GST

Global Membership Team (GMT)

GMT maakt, sinds 1 juli 2017, samen met GLT (Global Leadership Team), GST (Global Service Team) en LCIF (de Foundation), deel uit van het Global Action Team (GAT), waarmee het één team vormt.

De doelstelling van LCI is worldwide vanaf 2022 ieder jaar meer dan 200 miljoen mensen te bereiken. Om dit objectief te kunnen waarmaken, zou het ledenaantal tegen die tijd moeten aangroeien tot 1,7 miljoen Lions en Leos.

Om deze doelstellingen mee te helpen realiseren, wordt aan de clubs in het MD 112 gevraagd om bij de clubwerking bijzondere aandacht te verlenen aan:

-ledenbehoud
-ledenverlies stoppen
-begeleiding en coaching van nieuwe leden
-kwaliteit van de clubvergaderingen
-kwaliteit van de sociale doelen
-fusies met andere clubs bespreekbaar maken om grotere clubs te maken
-meer vrouwen
-meer jongeren
-nieuwe clubstructuur operationeel op 1 juli 2018 (zie model)

Met meer leden kunnen wij meer en betere service verlenen!

Alle informatie over het Global Action Team en over het Global Membership Team is te vinden op de LCI website via onderstaande link:

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/global-action-team/index.php

GMT Membership team:

PDG Pierre Boets GMT Coordinator MD 112
Gregor Mathieu GMT Coordinator 112 A
Koen Heylen GMT Coordinator 112 B
 Georges Bauwens GMT Coordinator 112 C
Jean-Pierre Mouton GMT Coordinator 112 D

Pin It on Pinterest