GLT / GMT

Home » GLT / GMT

GLOBAL MEMBERSHIP TEAM (G.M.T.) – MD 112 BELGIUM

Het Global Membership team is een werkgroep die zowel op districts- als op multiple district niveau actief is. Deze werkgroep werd in het jaar 2011 opgericht door onze internationale vereniging en in haar “grondwet” en statuten opgenomen.

Het team bestaat uit Lions verantwoordelijken waarvan de werkzaamheden gecoördineerd worden door een Lion die aanvaardt om deze functie voor drie jaar waar te nemen: de GMT-coördinator.

Vaste leden van het GMT team zijn:

  1. 1.het “Gouverneursteam” samengesteld uit de gouverneur en zijn twee vicegouverneurs. In de GMT werkgroep heeft de eerste vicegouverneur statutair de taak om het “gouverneursteam” te vertegenwoordigen.
  2. De zonevoorzitters (en gewestvoorzitters, waar toepasselijk) zoals dit in de internationale statuten werd opgenomen tijdens de internationale conventie van Hamburg in 2013.
  3. Lions verantwoordelijken waarvan de inbreng in het kader van “Membership” door de coördinator als zeer belangrijk beschouwd wordt. Zo kan de coördinator bv. de voorzitter van de commissie communicatie (of een lid ervan) in zijn team opnemen. Alle functies die verbonden zijn aan het “effectievenbeheer” (Membership) zoals een Lion aangeduid voor het oprichten van nieuwe (of Branch) clubs, en een Lion meer bepaald aangeduid om de vrouwelijke “Membership” te bevorderen of om jongeren aan te spreken om deel uit te maken van het GMT team, met een specifieke of meer algemene taakbeschrijving.

De GMT coördinator moet ervoor zorgen dat alle “Membership” gebonden activiteiten en opdrachten harmonieus in het district uitgevoerd worden, zodat de doelstellingen van het gouverneursteam kunnen verwezenlijkt worden.

Een zeer nauwe samenwerking met de GLT ploeg (Leadership) is een absolute vereiste. Beide coördinatoren moeten op een vlotte wijze samen kunnen zitten om een efficiënte samenwerking van GMT-GLT te garanderen.

Twee- tot driemaal per jaar komen de District Coördinatoren samen om hun standpunten en werkwijze uiteen te zetten en van elkaars ervaringen te leren. De ideeënuitwisseling is uiterst nuttig en draagt bij tot nieuwe initiatieven of aanpassingen in de andere districten.

Op MD niveau is het de taak van de MD-Coördinator om regelmatig poolshoogte te nemen over de werking van de teams in de verschillende districten en om initiatieven die op Europees of Internationaal niveau genomen worden toe te lichten en de toepassing ervan te promoten op basis van “best practices”.

Op Europees niveau (Constitutional Area 4) werd onze landgenote PCC Corinne Bloemendal door de International Board aangesteld als Area Leader voor GLT. PCC Jean Jacques Stoffel Munck uit Frankrijk werd dezelfde taak toevertrouwd voor GMT. Hun mandaat 2014-2017 loopt dit werkjaar af, maar de Internationale Board kan hen een nieuw mandaat toekennen.

Onze internationale website “www.lionsclubs.org” geeft onder de rubriek: member center > lions > global membership team verdere verduidelijkingen over dit statutaire orgaan van Lions Clubs International.

                                                                          PCC Jack VERBEKE
                                                                          MD112  GMT Coordinator 2014-2017

District A: PDG Harry Buelens;      
District B: Bob Samson;           
District C: Benoit Van Crombrugge;          
District D: PDG Gérard Claisse.

 

Documenten

No documents

Agenda

No Agenda items

Berichten

No posts

Pin It on Pinterest