GAT: GMT/GLT/GST

Home » GAT: GMT/GLT/GST

Global Membership Team (GMT)

GMT maakt samen met GLT (Global Leadership Team) en GST (Global Service Team) deel uit van het GAT (Global Action Team). Zij vormen één team en passen dezelfde ideologie toe. De GMT focus ligt op Membership, New Voices (meer vrouwen) en Specialty Clubs (Lions netwerk met dezelfde gemeenschappelijke interesse en met een passie voor service). Ook de Leoclubs worden bij dit concept betrokken. Het gebruik van de applicatie MyLion zal hierbij helpen, omdat activiteiten van andere Lions- en Leoclubs gemakkelijk kunnen opgevolgd worden.

GMT prioriteiten:

-ledenbehoud

-ledenverlies stoppen

-begeleiding en coaching van nieuwe leden

-netwerking

-kwaliteit van clubvergaderingen en -activiteiten

-streven naar grote en sterke clubs

-fusies van kleinere clubs

-meer vrouwen in de clubs en in de clubbesturen

-meer jongeren en millenials aantrekken

-nieuwe GAT structuren in de clubs introduceren en activeren

-nieuwe clubs oprichten

-Branch clubs en Specialty clubs oprichten

-LeoLionsclubs oprichten

-in samenwerking met GLT, GMT opleidingen op maat organiseren

-actieve en dynamische Club Membership Commissies

-gebruik van sociale media

De Coordinator GMT werkt in teamverband met de GLT en GST coordinatoren alsook met de GAT Coordinatoren, te weten de Council Chairperson en de Districtsgouverneurs. GMT ondersteunt de Districtsgouverneurs bij de realisatie van de objectieven om het ledenbestand uit te breiden en om de membership actieplannen op te stellen.

Het jaar 2018-2019 moet het jaar van de verandering worden en het verlies van leden dient gestopt te worden.

Meer informatie is te vinden op de website LCI

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/global-action-team/index.php

of contacteer uw GMT Coordinatoren:

District A Christian Vergaert, LC Gent Scaldis

District B Koen Heylen, LC Mol Geel

District C PDG Alain Bienvenu, LC Jette St Pierre

District D Jean-Pierre Mouton, LC Gembloux

MD PDG Pierre Boets, LC St Joris Winge

De kracht van lokale Actie !

 

Het GST (Global Service Team) , één van de 4 pijlers van het  GAT (Global Action Team) vormt het hart en de motor van elke club. Het is de service die de club met de nodige visibiliteit aan de lokale gemeenschap biedt, die borg zal staan voor een goeie en gemakkelijkere ledenwerving.

Het is dankzij die service dat we attractief zullen zijn voor potentiële nieuwe leden, die we dan nadien ook kunnen informeren en vormen om ze in onze activiteiten te integreren.

Door tezamen sociale acties te ondernemen, bouwen de leden stilaan een hechte vriendschap op, wat zal leiden tot een verdere en grotere deelname aan die lokale sociale acties.

De rol van de GST-verantwoordelijke van de club bestaat er onder andere in  om elkeen van de leden bij die sociale acties te betrekken, om de club aan te moedigen tot regelmatige evaluatie van  de gesteunde projecten en zeker na te gaan welke noden er in de lokale gemeenschap nog gelenigd zouden moeten worden.

Hij zal er ook voor zorgen om visibiliteit initiatieven te ondersteunen, evenals in te staan voor de nodige informatie en vorming, dit alles in samenwerking met de GAT ploeg van de club.

Tenslotte, zal de GST verantwoordelijke naast het verder bevorderen van de sociale projecten die de club reeds behartigt, ook instaan voor nieuwe uitdagingen en meer specifiek in de richting van de 5 internationale domeinen, honger, milieu, diabetes, zicht en kinderkanker;

We zullen in de clubs met onze sociale actie slechts succes oogsten voor zover er een goede samenwerking bestaat tussen de 4 pijlers die het GAT vormen, zijnde  GMT, GLT, GST en LCIF en zoals op het schema hieronder.

 

Pin It on Pinterest