Internationale Conventie – Chicago

Home » Internationale Conventie – Chicago

Sinds zijn ontstaan in 1952, heeft het Lionisme in België een prachtig parcours afgelegd.

Het aantal clubs dat de waarden aankleeft van onze officiële stichter, Melvin JONES, is gedurende de jaren aangegroeid tot 281 op heden met een totaal van 7517 leden, verdeeld over vier districten.

Trouw aan het adagium “We Serve” van onze moederorganisatie Lions Clubs International, hebben alle clubs zich ten volle ingezet voor de organisatie van diverse sociale en culturele activiteiten, waarbij de ondersteuning van minderbedeelden uit onze maatschappij beoogd werd.

De ontelbare uren vrijwilligerswerk en de belangrijke gerealiseerde financiële opbrengsten werden deemoedig besteed aan humanitaire doelstellingen met als voornaamste drijfveer de inclusie van de zwakkeren in onze maatschappij te bevorderen.

Onder “zwakkeren” wordt verstaan de personen met een mentale of fysische beperking, de hongerigen, de jongeren met beperkte slaagkansen, en de – in algemene termen – minderbedeelden in onze maatschappij.

In dit verband hebben alle Belgische clubs met passie en overtuiging meegewerkt aan verschillende internationale initiatieven geïnspireerd vanuit Oak Brook (zoals de campagnes Sight First), maar hebben zij ook oog gehad voor het lenigen van specifieke noden buiten onze landgrenzen (bijvoorbeeld via de oprichting van de Belgische Vzw Medico Belgium of de ondersteuning van de Lions Clubs International Foundation), alsook via steunverlening aan talloze humanitaire acties op regionaal en lokaal vlak.

Grote internationaal geïnspireerde initiatieven, zoals Special Olympics, werden zowel met persoonlijke inzet als en financieel mee ondersteund door de actieve medewerking aan het Healthy Athletes Program, waarvoor het Multiple District 112 Belgium op 19 november 2016 officieel met de eerste “Golisano Health Leadership Award” bedacht werd.

Deze honderdjarige verjaardag mag en moet dan ook met fierheid door alle Belgische Lions gevierd worden met culminatiepunt tijdens de Lions internationale conventie, die zal plaats vinden in Chicago, in het bijzonder de stad waar de basis honderd jaar geleden gelegd werd.

Terzelfdertijd moet deze verjaardag echter ook een bewustwording zijn dat de voorbije succesverhalen een inspiratiebron moeten zijn voor een verder zetten van een niet aflatende inzet, die in de toekomst herhaling en versterkte aandacht zal moeten krijgen in het licht van de uitdagingen van een snel evoluerende geglobaliseerde maatschappij waarbij individuele belangen (soms) dreigen de bovenhand te halen.

Contactpersonen:

District 112A PCC Jacques De Moor    jacquesdemoor@edpnet.be 
Alain Vanwolleghem   alain.vanwolleghem@skynet.be            Penningmeester

District 112B Walter Buelens   buelens.walter@telenet.be
Jimmy De Pauw   jimmydepauw001@gmail.com  

 District 112C PDG Michel de Norman et d’Audenhove   m.denorman@gmail.com   
Jean François Hebrant     jf_hebrant@hotmail.com                       Voorzitter  

 District 112D Jean-Luc Beckerich    beckerich_jean_luc@yahoo.com   
Thierry Levaque     thierry.levaque@gmail.com                              Secretaris   

Remi HUWAERT
Multiple District 112 Belgium
Chairperson 2016-2017

Documenten

No documents

Agenda

No Agenda items

Berichten

No posts

Pin It on Pinterest