Muziekwedstrijd – LEMC

Home » Muziekwedstrijd – LEMC

lemc

lemc-trompet

werkjaar 2016 – 2017 : Trompet

DOEL – ORGANISATIE – JURY

Doel

De wedstrijd heeft tot doel jonge kunstenaars bij het begin van hun loopbaan te begeleiden en aan te moedigen. Dit gebeurt door het inrichten van een wedstrijd en door het stimuleren van optredens voor de laureaten.

Organisatie van de wedstrijd

De nationale selectieproef en de finale hebben plaats in het Koninklijk Conservatorium van Brussel, Regentschapstraat 30 te 1000 Brussel, op zondag 9 april 2017 van 9.00 tot 20.00 uur. Zowel de selectieproef als de finale zijn vrij toegankelijk voor het publiek.
Onmiddellijk na de selectieproef worden de drie kandidaten voor de finale bekend gemaakt. Om 16.30 uur begint de nationale finale. Daarna volgen de prijsuitreiking en een receptie.

Jury

Jury-leden zijn Antoine Acquisto, Giovanni Di Nicola, Manu Mellaerts en Leo Wouters

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1. Op 1 januari 2017 maximum 23 jaar oud zijn.

2. Van Belgische nationaliteit of Europees ingezetene zijn en reeds minstens 5 jaar in België verblijven op 1 januari 2017.

3. Vóór 10 februari 2017 inschrijven bij de voorzitter van de Nationale Commissie “ Lions European Musical Competition “ met volgende gegevens en documenten

  • adres, telefoon, gsm, e-mailadres
  • curriculum vitae
  • fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort
  • een recente foto
  • bewijsstuk van minimum 5 jaar domiciliering in België voor de kandidaten die niet-Belg zijn
  • titels en componisten van twee werken te kiezen uit de bijgevoegde lijst

4. De kandidaten mogen geen eerste laureaat zijn van een vorige Lions MD 112 wedstrijd voor hetzelfde instrument.

5. Tijdens de selectieproef vertolken de kandidaten het verplichte werk en het werk dat zij als hun eerste keuzestuk hebben opgegeven.

6. De drie kandidaten die weerhouden zijn voor de finale zullen op de finale hun eerste en hun tweede keuzestuk uitvoeren. De eerste gerangschikte is winnaar van de LEMC van het MD 112 Belgium.

7. De winnaar van het MD 112 Belgium zal op de Europese Lions Wedstrijd het opgelegde werk en twee werken gekozen uit de bijgevoegde lijst vertolken. Deze werken moeten niet noodzakelijk dezelfde zijn als in de nationale wedstrijd.

8. In functie van het aantal kandidaten behoudt de Nationale Commissie van de Lions European Musical Competition zich het recht voor preselecties te organiseren.

9. Door zijn deelname legt de winnaar zich de verplichting op deel te nemen aan de Lions European Musical Competition tijdens het Europaforum te Montreux (Zwitserland) van donderdag 28 tot zaterdag 30 september 2017.

10.De kosten verbonden aan de deelname aan de Europese wedstrijd zijn ten laste van het Multiple District 112 Belgium.

11. Om het imago van de wedstrijd en om de muziek in het algemeen te promoten zal de winnaar op eenvoudig verzoek van de Nationale Commissie van de Lions European Musical Competition een gratis concert geven.

Prijzen

Bij de nationale selectieproef

Eerste prijs € 600,00
Tweede prijs € 400,00
Derde prijs € 200,00

Bij de Europese wedstrijd

Eerste prijs € 3.500,00
Tweede prijs € 2.000,00
Derde Prijs € 1.000,00

WERKEN voor de wedstrijd TROMPET

Het verplicht werk
Vladimir Peskin (1906-1988)
Concert in C-minor, 1st Movement

Keuzestukken
Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
Concerto in D-major

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto in E-flat major, 1st Movement.

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
Concerto in E-major, 2nd and 3rd Movement

Jean Françaix (1912-1997)
Sonatine

Georges Enescu (1881-1955)
Legend

Arthur Honegger (1892-1955)
Intrada

Heinrich Sutermeister (1910-1995)
Gavotte de Concert

Henri Tomasi (1901-1971)
Concerto, , 1st Movement

Anthony Plog (1947
Postcards

André Jolivet (1905-1974)
Concertino

NATIONALE COMMISSIE “LIONS EUROPEAN MUSICAL COMPETITION”
2016-2017

Voorzitter
Jos Roosemont
Lions Club Mechelen
Nimfenstraat 31
2800 Mechelen
Tel.: 015 21 97 05
GSM: 0495 21 97 05
E-mail: jos.roosemont@telenet.be

Verantwoordelijke District A
Jan Van Eyck
Lions Club Tielt
Tel.: 051 40 31 41
E-mail: jan.van.eyck@telenet.be

Verantwoordelijke District B
Jan De Maeyer
Lions Club Mechelen
Tel.: 02 251 41 88
GSM: 0477 66 49 74
E-mail: jandemaeyer@scarlet.be

Verantwoordelijke District C
Robert Janssens
Lions Club Bruxelles Cinqantenaire
Tel.: 02 353 18 40
GSM: 0476 30 64 23
E-mail: do.rob@skynet.be

Verantwoordelijke District D
Brigitte Dupuis
Lions Club Charleroi Vauban
GSM: 0477 37 29 12
E-mail: bri.dupuis@skynet.be

Agenda

No Agenda items

Berichten

No posts

Pin It on Pinterest