Lions Centennial – Lions viering 100 jaar

Home » Lions Centennial – Lions viering 100 jaar

Lions 100


Lions Clubs International

100 jaar ten dienste van de maatschappij

Lions Clubs International (LCI) is de grootste service club en één van de grootste NGO’s wereldwijd, met een netwerk van 1,4 miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 210 landen.

Lions Clubs International legt zich toe op een verscheidenheid van goede doelen. Aan deze goede doelen schonk de humanitaire organisatie Lions Clubs International Foundation sinds haar oprichting in 1968 reeds zo’n 1 miljard USD. Dat gaat van het voorzien van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First programma), tot het bestrijden van de mazelen (One shot One life programma), of het steunen van de Special Olympics. Daarbovenop halen de 46.000 Lionsclubs in de wereld nog eens jaarlijks in hun landen samen 1 miljard USD op om hun lokale sociale werken te steunen.

In de aanloop naar het honderdjarig bestaan in 2017 lanceerde Lions Clubs International de “Centennial Challenge”, waarmee zij oorspronkelijk 100 miljoen mensen wilden bereiken, verspreid over de vier ankerpunten van de sociale werking van de Lionsclubs:

  • Zicht: 25 miljoen mensen behoeden voor blindheid of om ze het zicht terug te geven (bv. door oogonderzoek, voorzien van brillen en andere visuele hulpmiddelen)
  • Jeugd: 25 miljoen jongeren helpen (studiebeurzen, zieke kinderen en jongeren in nood helpen)
  • Milieu: 25 miljoen mensen helpen met milieuprojecten (door recyclage, bomen planten,…)
  • Honger: voedsel voorzien voor 25 miljoen mensen (o.a. noodhulp bij hongersnoden, voedselbedeling aan ouderen)

De “Centennial Challenge” bleek al snel een waar succes te zijn, want met veel trots heeft Lions Clubs International de kaap van 100 miljoen al ruimschoots overschreden. Zo bereikten de Lions tot op heden maar liefst 134 miljoen mensen.

Lions Clubs België

Lions Clubs België is een bloeiende organisatie met een erg grote maatschappelijke impact die openstaat voor iedereen. Voor mensen tussen 18 en 30 jaar bestaat er de dochterorganisatie Leo Clubs België; een netwerk van meer dan 400 Leo’s verspreid over meer dan 30 Leoclubs.

   

+7500 leden                      281 clubs                               4 districten

 leden          clubs                   Lions-MD112-DistrictenEN

  

  +500 activiteiten per jaar                                +5 miljoen ingezamelde fondsen per jaar

  kalender                                         fondsen

De fondsen die door de Belgische Lionsclubs ingezameld worden, gaan volledig naar goede doelen, waarbij de werkingskosten gedekt worden door eigen bijdragen. Gedurende de 65 jaar (sinds 1952) dat de Lions actief zijn in België werd in totaal zo’n 150 miljoen EUR aan plaatselijke, sociale doelen besteed en hebben de Belgische clubs zo’n 5 miljoen EUR ingezameld voor grote internationale Lionsacties (bv. bestrijding MS, tsunami Sri Lanka, aardbeving Haïti, …).

#Lions100 in België

Op 19 november 2016 vond in Brussel een ceremonie plaats waarbij Manneken Pis een officieel Lions100 kostuum aangemeten kreeg. Dit betekende het officiële startschot van het feestjaar ‘Lions100 in België. Om 100 jaar Lions te vieren, en om bij te dragen aan de Centennial Challenge, organiseren de Belgische Lions op 26 maart 2017 evenementen over heel het land, waarbij milieu-acties centraal staan:

  • In Vlaanderen (districten A & B) verzamelen de leden van de Lions Clubs zich voor het Big Spring Event. Met de steun van OVAM, die instaat voor kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen, zullen de Lions zwerfvuil opruimen langs wandelpaden, bermen en parken. Hieraan wordt bovendien een boomplanting gekoppeld met als doel 4.000 personen te mobiliseren om op 19 locaties verspreid over heel Vlaanderen 50.000 bomen te planten. De boomplantingen zullen plaatsvinden in onder andere Hechtel-Eksel, Brasschaat, Hamme, Jabbeke en Tervuren. Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (in Knesselare), en meter van het Big Spring Event VTM weervrouw Jill Peeters (in Steenokkerzeel) zullen de boomplantactie ter plaatse ondersteunen. De actie verloopt in samenwerking met de Vlaamse Bosgroepen, die meer dan 12.000 private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun bos, en Het Agentschap voor Natuur & Bos.
  • In Brussel (District C) verzamelen leden van de Lions Clubs zich om in samenwerking met Leefmilieu Brussel zwerfvuil op te ruimen in het Zoniënwoud. Deze Eco Nettoyage Citoyen vindt plaats in het kader van de Brusselse Dagen van het Water 2017 die georganiseerd worden door het Brussels Gewest. De geplande wandeltocht loopt over de verschillende Gewesten waarop het Zoniënwoud zich uitstrekt. Het startschot van de Eco-Opruiming voor allen wordt gegeven door Brussels Minister van Leefmilieu Céline Frémault aan het ‘Rood Klooster’ in Oudergem. De opruimactie wordt afgesloten met een gezamenlijke picknick in het Zoniënwoud.
  • In Wallonië (District D) wordt onder het motto “100 jaar, 100 Clubs, 100 ton” de Eco Nettoyage Citoyen georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Milieu van het Waals gewest. Het doel is om zoveel mogelijk leden van de 100 Waalse Lions Clubs te laten deelnemen aan de grote lenteschoonmaak die dat weekend door Wallonie Plus Propre georganiseerd wordt. Samen willen de Waalse Lions Clubs 100 ton afval verzamelen!

Je kan de activiteiten van Lions Clubs België volgen op Twitter en Facebook!

Meer informatie over Lions Clubs België vind je op de website www.lions.be

Meer informatie over #Lions100 vind je op www.lions.be/lions100

Huidige stand (miljoen mensen)

Centennial Foto’s

Projecten voor de jeugd in de omgeving, inspireren van de volgende generatie vrijwilligers door de Leo’s of andere groepen jeugd te betrekken.

Projecten die aan kinderen of volwassenen die blind of verminderd zicht hebben het zicht teruggeven.

Honger verminderen – Families en gemeenschappen sterker maken door voedselbedeling te organiseren of een projecten om honger te bekampen.

Bescherm het Milieu – Projecten die het milieu beschermen en verbeteren zodat het een betere plaats om te leven wordt voor iedereen.

Eén enkele actie kan een leven veranderen… 1.4 miljoen Lions leden kunnen de wereld veranderen

Bezoek de website van de Internationale Centennial

Pin It on Pinterest