Lions op audiëntie bij Z.M. Koning Filip

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Lions Clubs International, heeft Z.M. Koning Filip, Eregouverneur van het Multidistrict 112, een delegatie van Lions Clubs Belgium op het Paleis ontvangen.

 

Audiëntie Z.M. Koning Filip der Belgen
Speaking notes International Director 2016-2018
29 mei 2017

Sire

Lions Clubs International – 100 jaar ten dienste van de maatschappij

Alles begon op 7 juni 1917 … Melvin Jones, een zakenman van 38 jaar uit Chicago, Verenigde Staten, riep de leden van zijn Business Circle of Chicago samen met de vraag om, buiten hun professionele activiteiten, zich te wijden aan de levenskwaliteit van de lokale gemeenschap en de wereld in het algemeen te verbeteren.

Volgende week woensdag, hier in Brussel en in aanwezigheid van onze internationale voorzitter Bob Corlew, vieren wij deze heugelijke honderdste verjaardag van onze wereldorganisatie.

Onze universele opdracht luidt als volgt:
Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te lenigen door belangeloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en tot internationale samenwerking aanzetten.

Lions Clubs handelen onder het motto We Serve – Wij dienen.

Enkele belangrijke mijlpalen in onze geschiedenis.

In 1925 riep Helen Keller ons op om “ridders van de blinden in de kruistocht tegen de duisternis” te worden. Sindsdien hebben de Lions zich actief ingezet voor de blinden en slechtzienden.

In 1945 waren we één van de eerste niet-gouvernementele organisaties die uitgenodigd werd om deel te nemen aan het opstellen van het VN-Handvest. Sindsdien hebben we er altijd naar gestreefd om de acties van de VN te ondersteunen.

In 1957 werd het Leo-programma gelanceerd om de jeugd een kans voor persoonlijke ontwikkeling door middel van vrijwilligerswerk te bieden.

Vandaag is Lions Clubs International de grootste service club organisatie wereldwijd, met een netwerk van 1,4 miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 206 landen en geografische regio’s.

Sinds 1952 zijn wij ook actief in België en tellen wij 281 clubs met 7.500 leden.

Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor het goede doel.

Niet onbelangrijk in deze actie, onze stichting.

LCIF, Lions Clubs International Foundation ondersteunt wereldwijd de serviceactiviteiten van Lions Clubs. Sinds de oprichting in 1968 zijn meer dan 12.000 subsidies toegekend voor een bedrag van ruim US $ 1.000.000.000.

Past International Director Philippe Gerondal is één van de leden van de Board of Trustees en hij vertegenwoordigt de constitutionele regio Europa binnen de stichting.

LCIF richt zich op de volgende vier thema’s:
Sight First
Het bestrijden van oogziekten, het opzetten van oogzorg, het trainen van oogzorgprofessionals en het ontwikkelen van een duurzame visie op de oogzorg.

De jeugd
Alle jongeren verdienen een opleiding, zorg en een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Met Lions Quest leren kinderen samen te werken, zich positief te ontwikkelen en dienstbaarheid aan de samenleving. LCIF steunt ook investeringen in de bouw van scholen, jongerencentra en centra voor beroepsopleiding.

Noodhulp bij rampen
Lions zijn vaak een van de eerste die hulp bieden bij een ramp. LCIF steunt hen daarbij. Lions bieden verwoeste gemeenschappen eerste hulp om te overleven en helpen bij de wederopbouw.

Humanitaire hulp
Lions werken aan mondiale gezondheidsaspecten zoals de bestrijding van mazelen en diabetes en de ondersteuning van mensen met een beperking om een zelfstandiger leven te leiden.

Internationaal grijpen wij deze Centennial verjaardag aan om de Lions te motiveren om meer te doen. Om te antwoorden op de opkomende noden van onze tweede eeuw van dienstverlening. Eind juni wordt op de Internationale Conventie in Chicago een nieuw service kader met twee nieuwe speerpuntacties gelanceerd, namelijk diabetes en kinderkanker.

Onze ambitie is om tegen 2021 200 miljoen personen per jaar te dienen. Onnodig te zeggen dat wij hierbij vooral jongeren willen aanspreken om dit objectief te bereiken. Dank u.

Elien Van Dille
International Director 2016-2018

Audiëntie Z.M. Koning Filip der Belgen
Roland POCKELĖ-DILLES, Gouverneur District 112B 2016-2017
29 mei 2017

Majesté,

les 4 Gouverneurs du MultiDistrict 112, c’est-à-dire la Belgique, ont l’honneur de vous présenter le Lionisme belge actuel et futur.

La Belgique est en effet connue comme le MultiDistrict 112 et il compte 4 Districts différents avec un Gouverneur, élu pour une année.

Actuellement, notre MultiDistrict compte 282 Clubs et 7.565 membres Lions.

Il y a aussi environ 400 jeunes jusqu’à 33 ans dans les clubs Leo’s.

Tous ces Clubs ensemble investissent chaque année plus de 6.000.000,00 Euro dans des œuvres sociales locales.

Essentieel daarbij is de strikte scheiding tussen de werkingskas van een club en haar sociale kas : iedere Euro, die voortkomt uit de fundraising, gaat uitsluitend en voor de volle 100% naar de sociale werken.

Zeer belangrijk is verder het vrijwilligerswerk dat de Lions en de Leo’s presteren bij de organisatie van hun fundraising-acties én bij de sociale doelen, bijvoorbeeld door te zetelen in een Raad van Bestuur, door schilderwerken uit te voeren, door gehandicapten mee op uitstap te nemen, enz..

Wij mogen dan ook stellen dat de Clubs en hun leden Lions en Leo’s de basis en de hoeksteen vormen van het Lionisme.

Ook al draait onze organisatie goed, dan nog mogen wij, bij het begin van onze 2° eeuw, niet blind zijn voor 2 grote uitdagingen :

 • in de eerste plaats is er de ongunstige ouderdomspiramide, nu het grootst aantal leden terug te vinden is in de schijf tussen de 50 jaar en de 70 en meer jaar oud.

  Wij hebben het inderdaad moeilijk om jongere dynamische leden aan te trekken en vervolgens te behouden.

  De Leo’s kennen een zeker succes, maar eens ze de 33 jaar voorbij zijn, vinden ze niet zo gemakkelijk hun weg naar een Lions Club.

  Veel gehoorde redenen zijn : te weinig tijd, het uitbouwen van een carrière, een gezin stichten, zich niet onmiddellijk willen verbinden aan één enkele activiteit, …

  De Belgische Lions – en juister gezegd : de West-Europese Lions – zullen zich dan ook snel en efficiënt moeten aanpassen aan deze tendens;

 • un autre problème est la sous-représentation des femmes dans notre organisation.

  Notre MultiDistrict ne compte en effet que 33 Clubs féminins, il y a aussi quelque Clubs mixtes, mais en total nous n’avons que 1.030 femmes, ce qui ne représente même pas 15% de l’effectif des Lions.

  Il y a pourtant exactement 30 ans déjà que les femmes sont admises comme Lions et il va donc de soi que les 4 Districts ont encore tout un travail pour corriger, aussi vite que possible, cette situation inacceptable.

  Graag stellen wij u, voor ieder District afzonderlijk, één specifiek sociaal werk voor :

 • het District 112A, met Patrik VERVINCKT als Gouverneur, omvat de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

  In dit District hebben drie Clubs – Ronse, Kortrijk Mercurius en Deinze – de krachten gebundeld om kanszoekende jongeren, die hogere studies wensen aan te vatten, te begeleiden en bij te staan, zowel op financieel als op moreel vlak.

  Alleen al in Ronse zijn er sedert 1998 zestig studenten gesteund geworden.

  Zo wordt elke student door een peter uit de Lions Club begeleid en opgevolgd, de student en de peter stellen samen een budget op, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de Lions Club die dan voor de nodige financiering zorgt.

  Als de student slaagt in zijn eerste jaar, dan wordt hij automatisch verder begeleid en gefinancierd; indien de student niet slaagt, staat zijn peter hem bij in het zoeken naar een oplossing of naar een nieuwe en meer aangepaste studierichting.

  Het gaat m.a.w. om een langdurig engagement van de deelnemende Lions Clubs om jongeren met een goed diploma in de wereld te zetten en het lijkt erop dat nog meer Clubs uit het District 112A zich bij dit knap initiatief zullen aansluiten;

 • le District 112C, avec Hugues ANGOT comme Gouverneur, concerne les Clubs de la Capitale, du Brabant Wallon et de la région Halle – Vilvorde.

  Un District assez atypique par son caractère pluriculturel avec des Clubs qui réunissent différentes nationalités et différentes langues (néerlandophone, francophone, germanophone, évidement aussi anglophone, mais aussi les différentes langues de l’Amérique du Sud)

  Avec fierté, nous mettons en évidence le Lions Club de Tubize, qui finance, depuis des années déjà, la recherche en matière de cardiologie infantile au sein de toutes les grandes universités Belges.

  Le Club finance et organise aussi l’encadrement sportif de ces enfants lors d’une semaine résidentielle.

  Les montants investis par ce Club avoisinent chaque année plus de 100.000 € ! ;

 • le District 112D, avec Francis BORGNET comme Gouverneur, concerne la région Wallonne.

  Le District D est notre plus grand District en clubs et en membres.

  Ce District vous présente une œuvre sociale, que vous avez déjà visitée en 2013, c’est-à-dire l’association ‘LA PETITE PLANTE’ à Musson.

  Cette œuvre accueille 24 adultes, porteurs de handicap, dans un service résidentiel agréé et très partiellement subventionné par les autorités.

  Ces 24 adultes présentent une association d’handicaps sensoriels, moteurs et mentaux, occasionnant une dépendance totale dans tous les actes de la vie quotidienne.

  L’accompagnement, centré sur les potentialités, aussi minimes soient-elles, et sur les besoins de chacun, se réalise avec respect et professionnalisme dans une ambiance familiale et dynamique en collaboration proche avec la famille.

  L’on vous a déjà présenté notre fondation internationale et cette fondation a accordé un don exceptionnel de 100.000 Dollar à ‘LA PETITE PLANTE’ pour l’aider dans la construction d’une extension à son bâtiment;

 •  les 2 Districts C et D participent également à l’initiative bien connue ‘CAP 48’ et ‘’VIVA FOR LIFE’, où ils ont contribué pour un montant de 250.000 Euro !
 • tot slot is er het District 112B voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant.

  Graag stellen wij u het project ‘Casa Temporalis’ van Lions Club Tessenderlo voor.

  Casa Temporalis is een doorgangshuis met 6 grote studio’s voor achtergestelde vrouwen met kind, die gedurende 6 maanden worden begeleid om dan terug in het gewone leven te stappen.

  Dankzij een doorgedreven samenwerking met de plaatselijke gemeentelijke overheden, heeft Lions Club Tessenderlo een grond kunnen verwerven en heeft zij, met eigen middelen, een bedrag van 500.000,00 € geïnvesteerd in het bouwen en in de inrichting van dit huis; de samenwerking wordt verder gezet met het plaatselijke Centrum voor Algemeen Welzijn, dat instaat voor de opvang en de begeleiding van deze vrouwen en hun kinderen.

  Ook hier is er sprake van een langdurig engagement van alle leden van de Lions Club.

Sire, de Belgische Lions zijn niet alleen actief op plaatselijk vlak, maar zij zijn er zich ook van bewust dat zij deel uitmaken van een grote internationale NGO, met op dit ogenblik 1.406.000 leden in 210 landen.

Zo leveren ook alle Belgische Lions hun bijdrage tot onze internationale ‘FOUNDATION’ en tot hulp en bijstand wereldwijd.

Bovendien hebben de Belgische Lions de vaste wil om mee te gaan in de grootste uitdaging die ons thans wacht, nl. het verdubbelen van ons impact voor en bij de sociale doelen.

Dat kan alleen maar als de huidige Gouverneurs, hun opvolgers én alle LIONS zich blijven inzetten voor het aantrekken van nieuwe jonge leden en voor het aantrekken van nog veel meer vrouwen in onze beweging.

Majesté, les Lions de la Belgique ont 2 directives prépondérantes : ce sont l’amitié entre tous les Lions du monde et la devise ‘We Serve’.

En d’autres mots et d’ailleurs notre slogan pour notre Centenaire : ‘Where there is a need, there is a Lion’.

Les 4 Gouverneurs vous remercient sincèrement pour votre attention.

Roland POCKELĖ-DILLES
Gouverneur District 112B
2016-2017

Pin It on Pinterest