Lions Quest

Home » Lions Quest

lionsquest

QUEST_Logo

 

Programma Lions Quest/LCIF helpt, de opvoeders en leerkrachten  voor het aanleren van emotionele intelligentie,  van relationele en sociale vaardigheden, van burgerzin bij de jongeren.

Jongeren die zich hierdoor beter in hun vel voelen zijn meer weerbaar tegen allerlei verslavingen zoals drugs, alcohol en problement zoals pesten, uitsluiten, spijbelen, radicalisatie, zelfmoord…

“Troeven voor succes ” voor jongeren (15-21 jaar)/ “Strong for Life”

Hoge jeugdwerkloosheid, lage slaagkansen bij hogere studies, uitsluiting en pesten op het werk,….wijzen erop dat de huidige nadruk op kennisoverdracht niet volstaat als voorbereiding  op de uitdagingen en de vaardigheden benodigd voor het werken in deze 21 e eeuw.

—————————–

Werkjaar 2016 – 2017

“Strong for Life”: het MD 112 trekt zich terug uit het Europese Erasmus+ subisiedaanvraag wegens gebrek aan middelen en steun. Deze werkwijze was voor ons te groot en topdown.

“Troeven voor Succes”: bescheiden schaal met slechts enkele scholen en bottom up. Contact met Deeltijds Beroepsonderwijs, 1 semester, voor 2 schooljaren.

Voorbereiding vertaling van een selectie lesmodules uit het “Erwachsen Handeln”, de schitterende aanpassing aan Europese normen van het LCIF programma voor jongeren van 15 tot 20 jaar.

Infosessie en voorbreiding  tot vormingsseminaries in N en in F , over een periode van drie jaar

Budget 16-17;17-18;19-19, voorbereiding LQ/LCIF Grant-aanvraag, opstart sponsordossier

Teksten, flyers en Powerpoint.

 

“Troeven voor succes ” voor jongeren (15-21 jaar)

Hoge jeugdwerkloosheid, lage slaagkansen bij hogere studies, uitsluiting en pesten op het werk,….wijzen erop dat de huidige nadruk op kennisoverdracht niet volstaat als voorbereiding  op de uitdagingen en de vaardigheden benodigd voor het werken in deze 21 e eeuw.

1. Wat?

Is een programma dat de opvoeders en leerkrachten  helpt  voor het aanleren van emotionele intelligentie,  van relationele en sociale vaardigheden, van burgerzin bij de jongeren.

Als leerpad naar volwassen handelen bestaat het uit vijf delen in het scenarioboek voor leerkrachten:

1. In groep samenwerken

2. Persoonlijke vaardigheden: zelfbewust en zelfstandig handelen

3. Mensen- en burgerrechten: een brug tussen de leefwereld en de politiek

4. Sociale vaardigheden

5. de wakkere burger: politiek wordt door ieder gemaakt

Elk deel  is weer onderverdeeld,

bv. “In groep samenwerken”:

Kennis maken

Elementaire communicatieregels

Teambuilding en Klassenraad

waarbij elk onderdeel is opgebouwd uit

lesmodules met doelstelling , benodigde tijd en hulpmiddelen,  lessenplan en oefeningen, besluit.

Een methodekoffer en een reeks energizers sluiten dit  lijvig handboek voor de leerkrachten af.

Scholen en leerkrachten die de ondersteuning voor deze vorming voor hun leerlingen een verrijking  vinden, schrijven zich in op vormingsseminaries van 2/3 dagen op bepaalde data waarbij de leerkrachten  onder leiding van een gecertificeerde trainer dit handboek verkennen , leren gebruiken, en zelf de oefeningen maken  en het rollenspel  uitvoeren.

*Een wekelijkse les  van 45′ laat toe van het geheel van “volwassenen handelen /troeven voor het succes”

–  panoramisch over te brengen,

–  thematisch te behandelen,

slechts  de onderdelen met bv. betrekking op de Culturele Diversiteit, of de onderdelen die   betrekking hebben op Conflictpreventie en –beheersing,  gender enz…

*In te bedden in bestaande lessen

*combinatie van bovenstaande

Over meerdere schooljaren  van de hoger cyclus kan het programma zijn volle nut waar maken.

Behalve de  bassimodules is het een grabbelton voor selectie naargelang de noden van de school

2. Oorsprong:

Verre oorsprong is een Amerikaans drugpreventieprogramma voor de jeugd uit de jaren ’80. Het werd overgenomen  door  Lions International en in de negentiger jaren uitgebouwd tot een  volwaardig programma en methodiek om de jeugd zelfstandig, mondig te maken en in staat te stellen de juiste keuzes te maken voor een gezonde levensstijl.

Ondersteund door de LCIF ( Lions Clubs International Foundation) en de lokale Lions Clubs al dan niet met operationele en financiële sponsors wordt dit Lions Quest- programma voor jongeren in meer dan 85 landen gegeven, werden 13 miljoen jongeren opgeleid door 550.000 leerkrachten die een seminarie volgden.

De Internationale Vereniging van Lions Clubs bestaat uit vrijwilligers en is noch politiek, religieus of filosofisch gebonden.

3. Evolutie:

Nadruk op en de eerste doelgroep, met de grootste toegevoegde waarde, waren de leerlingen van 10-14 jaar.

Programma werd gaandeweg uitgebreid naar de lagere school en ook later naar de hogere cyclus.

De laatste stand van zaken is het volwaardig ontplooien van dit programma ook voor de jongeren van 15-21 jaar, binnen schoolverband , met een speciale module voor leercontracten en richtingen met veel stages, en later ook buiten school verband.

Het Engelstalig en op de Amerikaanse leest geschoeid programma kon al dan niet met een kleine aanpassing in vele landen worden toegepast.

In Europa was de taal en nog meer het pedagogisch en cultureel verschil te groot. Er werd dus niet alleen vertaald maar vooral aangepast aan de Europese en lokale normen, van IJsland tot Italië, van Litouwen tot Roemenië.

In België bewandelde men een eigen, analoog pad dankzij  de financiële partner, de “G”-stichting, waardoor we “Leefsleutels” konden uitbouwen.

4. Huidige stand:

Mettertijd konden alleen de sterkste landen het programma speciaal voor de jongeren van 15-21 jaar  updaten en aanpassen aan eigen, Europese normen.

De Duitse Lions deed het in twee edities,  met een investering van 800.000 euro over 4 jaar onder leiding van een multidisciplinaire ploeg van universiteitsprofessoren en op de ervaring in andere Europese landen

Wij mogen in België van hun werk gebruikmaken voor vertaling en aanpassing.

5 Doel:

–  Het programma in het NL en in het FR en aangepast aan onze omstandigheden ter beschikking stellen van alle scholen.

–  Gecertificeerde trainers  voor het programma opleiden

–  Piloottrainingen voor 1)trainers  2) leerkrachten

6.  Partners

Lions of niet gebonden operationele partners voor het organiseren en opvolgen seminaries , pilootschool schoolnetten en scholen.

Sponsors:  Stichting(en), Universiteiten ( o.a. voor evaluaties), Bedrijven

In België: Humanitair Fonds  van de Belgische Lions en bijkomende partners

7. Middelen

Eigen middelen van Belgische Lions

Steun van Lions Quest programma/ Lions Clubs International Foundation

Commissie  Lions Quest  MD112  2015-2016

Voorzitter                          Guido Vyncke LC Zaventem National Airport-Erasmus

Projectverantwoordelijke

Leden

District A :             Everard Jamin, LC  Kortrijk

District B :           Johan Kemps,  LC Mechelen Dodoens

District C :           Christiane Caussin,  LC Bruxelles Aurore

District D :         Gérard Stelleman, LC Laclaireau Comté de Chiny

Documenten

Geen documenten

Agenda

Geen geplande activiteiten

Berichten

Geen berichten

Pin It on Pinterest