Nationaal Werk

Home » Nationaal Werk

Wie zijn wij?

De Commissie bestaat uit 9 leden die allen door de Gouverneursraad benoemd worden.

De Voorzitter wordt gekozen en aangesteld door de Voorzitter van de Gouverneursraad; zijn mandaat wordt over het algemeen gedurende enkele opeenvolgende jaren hernieuwd.

De leden van de Commissie: elke Gouverneur stelt elk jaar aan de Gouverneursraad twee namen voor van Lions uit zijn District; hun mandaat wordt ook over het algemeen gedurende enkele opeenvolgende jaren hernieuwd.

De Commissie staat onder toezicht van de Gouverneursraad, aan wie ze geregeld verslag uitbrengt van haar werkzaamheden.

De samenstelling van de commissie staat vermeld in de brief tot kandidaatstelling, die wordt gericht aan alle voorzitters van de Clubs tijdens de maand augustus.

De afgevaardigden uit elk District staan eveneens ter beschikking van Clubs die inlichtingen wensen over:

  • De mogelijkheid tot kandidaatstelling.
  • Het samenstellen en uitwerken van hun kandidaatsdossier.

 

Wat doen wij?

Na een voorbereidende vergadering eind augustus sturen wij de vragenlijst tot kandidatuurstelling door naar elke Clubvoorzitter.

Na de afsluitdatum (+ 15 nov.) vergadert de Commissie opnieuw voor een eerste evaluatie.

Daarna bestudeert elk lid van de commissie elk dossier grondig in.

In januari vergadert de Commissie om samen de dossiers te bespreken en een schema op te maken voor het bezoeken van de werken.

Begin mei is er dan het “Conclaaf” waar er beslist over de bekroonde dossiers, hun klassement en de daaraan verbonden prijs.

Het huidige budget is 60.000 €, waarvan maximum 10% mag toegewezen worden aan culturele projecten.

De prijzen worden overhandigd op de Nationale Conventie.

Onze doelstelling is de inzet van de Clubs, zowel financieel als persoonlijk als wat uitstraling betreft te belonen.

Dit is een summiere uitleg over wie we zijn en wat we doen. De volledige uitleg vind je op de Lions website onder Nationaal Werk.

Documenten

Geen documenten

Agenda

Geen geplande activiteiten

Berichten

Geen berichten

Pin It on Pinterest