Special Olympics Healthy Athletes Program

Home » Special Olympics Healthy Athletes Program

Special Olympics Healthy Athletes Program

Het Special Olympics Healthy Athletes Program werd in 1997 opgericht met als doel de lichamelijke gezondheid en de fysieke conditie van de Special Olympics-atleten te onderzoeken en waar nodig te verbeteren. Bepaalde fysieke ongemakken worden immers omwille van de verstandelijke beperking niet opgemerkt, noch door de atleten of de directe omgeving.

Tijdens Special Olympics activiteiten wordt het Healthy Athletes programma daarom geheel vrijblijvend en gratis aangeboden aan de Special Olympics atleten. De resultaten geven de atleten een beeld van hun gezondheid en indien er gezondheidsproblemen gedetecteerd worden, wordt het nodige advies gegeven en wordt er eventueel aangeraden om zelf bijkomend contact op te nemen met een specialist. Daarnaast verschaffen de resultaten aan de onderzoekers – professionals en studenten uit Belgische hogescholen en universiteiten – een inzicht op de gezondheidstoestand en noden van personen met een verstandelijke beperking.

De objectieven van het Healthy Athletes Program zijn:

 • Aanbieden van gratis en vrijblijvende gezondheidsscreening aan Special Olympics atleten
 • Signaleren van gezondheidsproblemen en daaraan gekoppeld adviseren en doorverwijzen indien nodig
 • Vormen van professionelen en studenten in de gezondheidszorg inzake de speciale noden van personen met een verstandelijke beperking en ze leren hoe ze met deze doelgroep kunnen communiceren en omgaan
 • Verzamelen en analyseren van de data voor wetenschappelijk onderzoek
 • Publiek en professioneel bewustzijn rond deze gezondheidsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking verhogen o.a. via lezingen, wetenschappelijke publicaties …
 • Verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Tijdens de Nationale Spelen worden zeven programma’s aangeboden:

 • Fit Feet: onderzoek van de voeten, ondere andere via het maken van een stapanalyse
 • Fun Fitness: evaluatie van de lenigheid, kracht, evenwicht en uithouding
 • Healthy Body: osteopatisch onderzoek van alle lichaamsstructuren en de juiste positie ervan
 • Healthy Hearing: screening van de oren en het gehoor
 • Health Promotion: educatief programma rond gezonde voeding en beweging
 • Lions Clubs International Opening Eyes: onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen
 • Special Smiles: evaluatie van de mondholte, tanden en poetsgewoontes

Het Healthy Athletes Programma en Lions zijn voortaan nog sterker met elkaar verbonden.  Om de vrijwillige ondersteuning van dit internationale project voor de inclusie en gelijke behandeling van mensen met een verstandelijke beperking nog beter te organiseren, is er binnen het Lions Multiple District 112 Belgium een werkgroep opgericht.  Zo krijgt de jarenlange samenwerking meteen een duurzaam karakter.

Lions Belgium stond immers mee aan de wieg van het “Healthy Athletes Program” (HAP).  Vandaag is Lions uitgegroeid tot een solide en enthousiaste partner die het volledige gezondheidsprogramma actief ondersteunt.

Tijdens de Spelen zorgen vele Lions en Leo’s voor de opbouw en afbraak van de stands en voor de nodige logistieke steun om de medische testen in de beste omstandigheden te laten doorgaan.

Lions verzamelt ook elk jaar enkele duizenden geschenkjes voor de atleten die deelnemen aan de testen.  Lionsleden brengen ook medesponsors  uit de bedrijfswereld aan voor de aankoop  van duurzaam materiaal.  Lions was sinds 2008 Bronzen Sponsor en vanaf 2016 Zilveren Sponsor van Special Olympics.

Lions Belgium ontving in 2017 de Golisano Health Leadership Award: de hoogste onderscheiding die door Special Olympics International gegeven wordt voor uitzonderlijke uitzonderlijke verdienste voor het Healthy Athletes Program.

Lions Clubs International treedt sinds 2002 ook op als ‘global sponsor’ met het humanitair fonds Lions Club International Foundation (LCIF), voor het  Opening Eyes Program van SOHAP zowel financieel als met vrijwilligers over de hele wereld.

 

Documenten

Geen documenten

De inschrijvingen zijn afgesloten, er kan nu nog enkel ter plaatse worden ingeschreven.

Agenda

Pin It on Pinterest