Structuur

Home » Structuur

Structuur

Organisatie – België

Sinds 1952, jaar waar de eerste Belgische club (Bruxelles Centre) werd opgericht, tot 1991 was Belgiê één groot district. Alle Belgische LIONS CLUBS hingen af van het ene District 112 Belgium, dat geleid werd door één gouverneur die ieder jaar verkozen werd door de Nationale Conventie.

Door het toenemend aantal clubs, volgde België vanaf 1991 het voorbeeld van andere landen waar het Lionisme brede ingang had gevonden, en werden de Lions Clubs ondergebracht in 4 districten die elk worden bestuurd door een gouverneur die jaarlijks verkozen wordt op de districtconventie :

  • District 112 A : West- en Oost-Vlaanderen
  • District 112 B : Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant
  • District 112 C : Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Waals Brabant, en 5 clubs in het arrondissement Halle-Vilvoorde
  • District 112 D : Luik, Namen, Henegouwen en Luxemburg

Het geheel, Multiple District 112 Belgium, wordt bestuurd door de Gouverneursraad samengesteld uit de 4 districtgouverneurs onder het voorzitterschap van een Council Chairperson en bijgestaan door een Secretaris-Generaal, een adjunct-Secretaris-Generaal en een Algemeen Penningmeester-Generaal. De Council Chairperson wordt jaarlijks verkozen op de Nationale Conventie.

De Gouverneursraad vergadert maandelijks en neemt al zijn beslissingen collegiaal. De Gouverneursraad benoemt ook de voorzitters van de nationale commissies en bevestigt hun samenstelling.

Pin It on Pinterest