Woord van de Voorzitter

VOORZITTER van de GOUVERNEURSRAAD 2017 2018
HARRY BUELENS (LC DE HAAN – PERMEKELAND)

Harry Buelens
Voorzitter van de Gouverneursraad
2017 –  2018

Lions zetten zich in voor een maatschappij waar vriendelijkheid en medeleven van tel is.
We doen dat omdat we vinden dat geven belangrijker is dan krijgen. Daarom steken de 281 clubs van België de hand uit naar mensen in nood. Niet alleen, maar samen met Lions van over heel de wereld. Met kleine en grote projecten. Samen kunnen we wat!

Pin It on Pinterest