District C : overstromingen 23 aug 2021

Beste Lionsvrienden, waar er nood is , is er steeds een Lion !


Ten gevolge van de catastrofale overstromingen van ongeziene omvang van de maand juli 2021, zijn onze Clubs bijzonder aktief en aanwezig geweest bij de hulp aan de slachtoffers van de ramp.
Naast de officiële instanties (Gewesten, Gemeenten, Leger, Civiele bescherming, Brandweer, Rode Kruis, OCMW o.a.) zijn onze Lions van een indrukwekkende doeltreffendheid geweest in de onmiddelijke, directe, persoonlijke en nabije hulp aan de meest getroffenen.
Deze hulp is uiteraard vooral van de Lions van de eerste linie gekomen : van het District 112D en van ons district 112C in de direct getroffen zones, maar deze hulp werd ook breed ondersteund door de districten 112A en 112B.
Bij dit grote solidariteitsvertoon wens ik tevens oprecht onze twee districten A en B te bedanken voor hun unaniem erkende en gewaardeerde hulp.
Het is uiteraard onmogelijk om te melden wat elke Club verwezenlijkt heeft en op heden nog verwezenlijkt. Ik wil toch graag even onderstaande initiatieven in de verf zetten :
– Stortingen van verschillende Clubs van District C op de rekening van het District « Natuurlijke Rampen »: +/- 8.000€.
– Grant van het LCIF : 10.000$ (uitsluitend bestemd voor de aankoop van voedingswaren en onderhoudprodukten).
– Akkoord van de Gouverneur voor de aankoop van huishoudtoestellen voor families in precaire situaties. Budget van het district.
-7 bestelwagens met voeding en schoonmaakprodukten voor de «Restos du Coeur» in Waver. Zij verzorgen de leveringen voor de slachtoffers van Waver en omstreken.
– Verzending van een rolstoel alsook 20 kleine huishoudtoestellen voor de provincie Luik.
– Storting van 2.500€ voor het OCMW van Waver en verschillende transporten naar Verviers (van grote en kleine huishoudapparatuur).
– Voorbereiding van 630 maaltijden voor de slachtoffers door een foodtruck.
– Gift van 1.000 l te verdelen onderhoudsprodukten.
– Vrachtwagen met voeding, kleding, huishoudmiddelen, …
– Beloften van giften op de rekening van het District 112 C.
– ………
De opsomming van de ondernomen akties is verre van volledig en elke dag worden er initiatieven ondernomen.
Ondertussen is reeds een maand verlopen sedert deze verschrikkelijke gebeurtenissen; alhoewel de extreme noodsituatie achter ons ligt, blijven de behoeften immens. Onze inzet en betrokkenheid ter plaatse blijven gedurende de volgende weken noodzakelijk en belangrijk.
Ik vraag dan ook aan elke Club en elke Lion om te zien welke concrete acties en/of giften hij kan ondernemen en ons deze te melden ten einde onze acties zoveel mogelijk te coördineren.
Ik gebruik deze gelegenheid om jullie te herinneren dat giften kunnen gedaan worden via de LCIF rekening van ons District BE63 9501 6112 4308 met de melding : « Natuurlijke Rampen ».
Wij kunnen fier zijn op wie we zijn en op wat we verwezenlijken zodat ons motto “We Serve” de drijfveer van onze acties blijft.

Met vriendelijke groeten, John Stoefs
L.C. Bruxelles Centenaire
Governor 112C Belgium
2021-2022

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws