NATIONALE CONVENTIE 10 JUNI 2023

Beste Lionsvriend(in),

Je bent een geëngageerde Lion in je club maar je bent ook nieuwsgierig naar wat ernaast gebeurt, in onze vereniging. Er is geen beter forum om je nieuwsgierigheid te voldoen dan de districtsconventies, de nationale conventie en tenslotte, de internationale conventie.

Eraan deelnemen zorgt er niet alleen voor om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het voorbije jaar en de eerste aanzet te ontdekken van het komend jaar, maar het is vooral de gelegenheid om Lionsvrienden te ontmoeten, wat de Covid-jaren ons te lang onmogelijk hebben gemaakt.

De Gouverneursraad is daarom zeer verheugd om je uit te nodigen op de 78ste nationale conventie van het Multiple District 112 die zal doorgaan in het auditorium van de Koninklijke Musea voor Schone kunsten op 10 juni om 9 uur, conventie die je de gelegenheid zal bieden om

Dit programma wordt aangevuld met ontmoetingen rond een kop koffie vóór de conventie en tijdens de pauze halverwege de voormiddag, tijdens een drankje na de conventie en een walking dinner (optioneel).

Maar het museum dat ons verwelkomt bevat ook schatten, naast het walking dinner bieden we ook een gratis bezoek aan aan de mooiste tentoonstellingen van het museum.

Adres van de dag: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Museumstraat 9, 1000 Brussel (die uitgeeft op het Koningsplein, toegang tot de esplanade via de arcades tussen de musea).

Opgelet: niet te verwarren met het Paleis voor Schone Kunsten | Bozar, gelegen in de Ravensteinstraat!

Parking: Interparking NV, Albertina-Square, Stuiversstraat 3, 1000 Brussel (6 minuten te voet)

Treinstation: Brussel Centraal (10 minuten te voet)

Metro: Lijnen 1 en 5 (halte Park) + trams op de hoek van de Koningstraat richting Koninklijk Paleis (afstappen vóór het museum) of een aangename wandeling door het Park en over het Koningsplein.

Inschrijving voor 3 juni: twee mogelijkheden

  1. Je club wenst een gezamenlijke inschrijving te doen voor al haar deelnemers? Klik op deze link op dit te doen : https://www.lions.be/nl/inschrijving-nationale-conventie-10-06-23/
  2. Misschien heb je de troeven van Lionsbase al ontdekt en wens je je langs deze weg individueel in te schrijven. Je zal in de agenda van deze applicatie de mogelijkheid vinden om dit te doen. Vergeet in dit geval niet op alle gestelde vragen te antwoorden met ja of neen (voor ja schuif het bolletje naar rechts, voor neen schuif het bolletje naar links) en te checken of je inschrijving werd bevestigd.                                                                                                     

Opgelet: geen dubbele inschrijving via beide opties!

De clubvoorzitters en -secretarissen zullen per aparte mail de lijst ontvangen met het aantal leden die gemachtigd zijn hun club te vertegenwoordigen voor de stemming.

Voor de conventie, hebben de past-gouverneurs recht op één stem ten persoonlijke titel. Volmachten zijn niet toegelaten en het aantal aanwezige vertegenwoordigers van de clubs dient gelijk te zijn aan het aantal stemmen dat wordt uitgebracht.

De accreditering van de stemgerechtigden gebeurt op 10 juni tussen 8 en 9 uur.

Zoals gebruikelijk, houden wij ook de algemene vergaderingen van de VZW’s in de loop van de voormiddag. De huidige uitnodiging is tegelijkertijd een oproeping tot de algemene vergaderingen. Je vindt de dagorde ervan in bijlage. De stemmen voor de algemene vergaderingen worden uitgebracht door de clubvoorzitter of, indien belet om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, door een ander clublid drager van een geschreven volmacht van de voorzitter.

De gouverneurs, vice-gouverneurs en past-gouverneurs hebben voor de algemene vergaderingen één stem ten persoonlijke titel. Een past-gouverneur kan, indien belet om eraan deel te nemen, een volmacht geven aan een andere past-gouverneur van hetzelfde district waartoe hij behoort (elke deelnemer kan maar drager zijn van één volmacht).

De gele bladzijden vindt u hier : LINK NAAR DE GELE BLADZIJDEN

Wij verheugen ons om enkele mooie momenten met jou te delen.

De Gouverneursraad:
Eric Benoit (voorzitter)
Eddy Van Goethem (gouverneur district A)
Bart Dirckx (gouverneur district B)
Matthias Munny (gouverneur district C)
Jean-Pierre Doclot (gouverneur district D)

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws