Virtuele Algemene Vergaderingen van de VZW’s

Oproeping 3 december 2022

Bericht aan alle Lions van het MD112,
Beste Lionsvrienden,

Op 3 december 2022 zullen de Algemene Vergaderingen van onze twee Vzw’s doorgaan, met de volgende agenda:

1. Onthaal door Eric Benoit – 11 uur


2. Uitwisseling rond enkele actualiteits-thema’s 


3. Algemene vergadering van de VZW Bijvereniging van de Belgische Lions Clubs-MD 112 Belgium

Agenda :
3.1. Goedkeuring van de notulen van de AV van 11.06.2022
3.2. Goedkeuring van de jaarrekening van het jaar 2021-2022
3.3. Verslag van de controleurs
3.4. Kwijting aan het bestuursorgaan 2021-2022 bestaande uit Patrik Vervinckt (voorzitter), Luc Amez (bestuurder), Magda Baptist (bestuurder), John Stoefs (bestuurder), Joseph D’Huyvetter (bestuurder)
3.5. Kwijting aan de controleurs 2021-2022: Leo Van Steenberge en Peter De Poorter
3.6. Benoeming van de interne controleurs voor 2022-2023: Leo Van Steenberge en Peter De Poorter
3.7. Goedkeuring van de herziene statuten in overeenstemming gebracht met de wet van maart 2019
3.8. Aanvraag voor een ​​bijkomend budget van 10.000 euro voor de organisatie van een conventie in maart voor de aanduiding van een kandidaat international director

4. Algemene vergadering van de VZW Humanitair Fonds van de Lions Clubs van België 

Agenda :
4.1. Goedkeuring van de notulen van de AV van 11.06.2022
4.2. Goedkeuring van de jaarrekening van het jaar 2021-2022
4.3. Verslag van de controleurs
4.4. Kwijting aan het bestuursorgaan 2021-2022 bestaande uit Patrik Vervinckt (voorzitter), Luc Amez (bestuurder), Magda Baptist (bestuurder), John Stoefs (bestuurder), Joseph D’Huyvetter (bestuurder)
4.5. Kwijting aan de controleurs 2021-2022: Luc Bacq en Bernard Vandenborre
4.6. Benoeming van de interne controleurs voor 2022-2023: Luc Bacq en Pierre Vermaut
4.7. Goedkeuring van de herziene statuten in overeenstemming gebracht met de wet van maart 2019

5. Afsluiting door Eric Benoit.

De nodige documenten voor deze vergadering zullen in de gele bladzijden op onze website: Nationale Info – Lions gepubliceerd worden.

Om de uitzending te kunnen bekijken volg de link https://voting.lionsbelgium.be/algemene-vergaderingen-03-12-2022-assemblees-generales-03-12-2022/.
  

De link naar het stembiljet (als u stemgerechtigd bent) zal worden meegedeeld in de dagen voorafgaand aan de Algemene Vergaderingen. Het stemsysteem zal toegankelijk zijn op 3 december 2022 van 11.00 tot 14.00 uur. Het verslag met de resultaten van de stemming wordt op maandag 5 december 2022 op onze website gepubliceerd.


Volgens de statuten, “De effectieve leden die ook voorzitter zijn van een Lions Club die deel uitmaakt van het MD 112 Belgium, hebben een aantal stemmen gelijk aan het aantal stemmen die hun club heeft op de nationale conventie van het MD 112 Belgium, die aan de algemene vergadering voorafgaat”, dus in dit geval de conventie van 11 juni 2022.


Als u stemgerechtigd bent als Gouverneur, Past Gouverneur, 1e Vice-gouverneur, 2e Vice-gouverneur of Clubvoorzitter en wenst een volmacht te geven, gelieve dit per mail te melden aan : secretariaat@lions.be vóór 26 november 2022.


Bij voorbaat dank voor uw deelname.


Ghislaine Estiévenart
Secretaris-Generaal

Eric Benoit
Voorzitter van het Bestuursorgaan

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws