Lions Clubs International Foundation

Lions maken het verschil in hun lokale gemeenschap maar ook in de hele wereld met de hulp van Lions Clubs International Foundation ( LCIF ) ,
de officiële charitatieve organisatie van Lions .

Via financiering door LCIF kunnen Lions grootschalige humanitaire projecten realiseren.

LCIF-subsidies financieren onmiddellijke noodhulp bij natuurrampen alsook hulp op langere termijn als onderdeel van de latere wederopbouw.

Projecten dragen bij tot het behoud van het zicht, geven hulp aan jongeren, aan mindervaliden en bevorderen de gezondheid in het algemeen.

Steun van alle Lions is cruciaal omdat
donaties van Lions de hoofdbron van inkomsten zijn van LCIF.

LCIF ontvangt ook, maar in mindere mate, financiering uit andere stichtingen en vennootschappen. LCIF ontvangt geen deel van de lidgelden van de Lions.

Campagne 100

Giften

Een vb. van de impact van LCIF in de wereld

Hoe werkt LCIF?

UITGAVEN sedert ontstaan (50j): 1 biljoen USD!
Rechtstreekse hulp van het LCIF: 2 grote categorieën:
Disaster relief (tsunami, aardbevingen, orkanen, enz.) en Humanitarian efforts (blindheid, mazelen, inentingen, enz.)

De hulp gebeurt via grants (giften) aan de clubs, liefst binnen 5 lions thema’s:

Vanwaar komen de INKOMSTEN?

Melvin Jones fellowships 1.000 USD, Campagnes (sight first, mazelen, Campaign 100, …), vrijwillige clubbijdragen, persoonlijke giften 300 miljoen op 3 jaar en dit alles om 200.000.000 mensen per jaar te helpen.

Steunen kan !

Direct via LCIF.org (donate)
ofwel

op de Belgische rekening IBAN BE35 3100 9846 9537 van International Association of Lions Clubs

(met de vermelding donation LCIF, naam en lidnummer of clubnaam en clubnummer)

BESTUUR LCIF BELGIE

LCIF MD Coördinator: PDG Jef D’HUYVETTER – LC CHATELET

Afgevaardigden districten :

DISTRICT 112A :   Koen VAN ZANDWEGHE – LC DAMME ZWINDISTRICT 112B :   Marc VANBRABANT – LC ALKEN LAND VAN WORDISTRICT 112C :  PDG Michel AMAND – LC BRUXELLES SAINT HUBERT
Philippe PETITJEAN – LC UCCLE KAUWERGDISTRICT 112D : PDG Jean-Pierre MOUTON – LC GEMBLOUX