Structuur van onze vereniging

Onze clubs zijn allemaal lid van onze Feitelijke Vereniging die in structurele termen wordt beschreven onder de pagina “Structuur van onze vereniging in België”, maar tegelijkertijd zijn onze clubs lid van twee VZW’s, de “Bijvereniging van Lions Clubs van België” en het “Humanitair Fonds van Lions Clubs van België“, die ze hebben opgericht.

Elk van deze VZW’s wordt beheerd door een raad van bestuur, parallel aan de 8 leden van de Gouverneursraad.

In de Bijvereniging worden de administratieve activiteiten en het personeel van onze vereniging gehuisvest; zij gaat aan onze districten voor elke club een bijdrage factureren volgens de regels van aanwezigheid en samenstelling.

De penningmeester van elk district geeft deze MD-facturering door aan elke club met toevoeging van deze die door het district werd beslist.
Elke club geeft deze facturering en die van OB door aan haar leden incluis de door de club geraamde interne kosten.

De bedoeling van de VZW Humanitair Fonds is bijdragen te ontvangen in de vorm van giften afkomstig van de VZW Bijvereniging of de clubs. Zij is het dan die deze fondsen verdeelt ten behoeve van het Nationaal Werk, LCIF of Medico.

Deze twee VZW’s houden zich strikt aan de beginselen van dubbele boekhouding en worden gecontroleerd door vier accountants, twee per VZW en één externe controleur (revisor of voormalige revisor).

Raad van bestuur 2022-2023

Eric Benoit
Council Chairperson
GAT-coördinator
LC  BRUXELLES VAL DUCHESSE

Eddy Van Goethem
Gouverneur District A
LC MEETJESLAND EEKLO

 

 

Bart Dirckx
Gouverneur District B
LC LEUVEN ERASMUS

Matthias Munny
Gouverneur District C
LC BRUSSEL CHARLEMAGNE

 

 

 

Jean-Pierre Doclot
Gouverneur District D
LC TOURNAI CHILDERIC

Ghislaine Estievenart
Secretaris-Generaal
LC BRUXELLES AURORE

Eric Berger
Penningmeester Generaal
LC GEMBLOUX

Arlette Aerts
Adjunct Secretaris-Generaal
LC ANTWERPEN ELSDONK

Peter Dudal
Adjunct Penningmeester Generaal
LC BLANKENBERGE

Patrik Vervinckt
Immediate Past Council Chairperson
LC DENDERMONDE

Elien Van Dille
Past International Director
LC RONSE-RENAIX

PID Philippe Gerondal
Past International Director
LC BRUSSELS COOPERATION

René Colin
Past International Director
LC ENGHIEN SOIGNIES

CC Elect & eerste Vice-Gouverneurs

Council Chairperson Elect
Marc Decoene
LC GRIMBERGEN NOORDRAND

 

Hans Rottiers
1e Vice-gouverneur District 112-A
LC DENDERLEEUW DENDERLIONS

Marc Vanbrabant
1e Vice-gouverneur District 112-B
LC HASSELT VAN VELDEKE

Didier De Coninck
1e Vice-gouverneur District 112-C
LC DUCHE DE BRABANT

Jean-Paul Forton
1e Vice-Gouverneur District 112-D
LC JAMBES

Nationale functies

John Stoefs
GMT Coordinator MD, Global Membership Team
LC BRUXELLES CENTENAIRE

Marc Allaer
GLT Coordinator MD, Global Leadership Team
LC ARGENTEUIL

Gérard Stelleman
GST Coordinator MD, Global Service Team
LC LACLAIREAU COMTE DE CHINY 

Marcel Daniëls
Communicatie / PR
LC KORTENBERG HERTOG JAN

Ghislaine Estiévenart
Staff Administrator
LC BRUXELLES AURORE

Jef D’Huyvetter
LCIF MD Coordinator
LC CHATELET

 

Corinne Bloemendal
GAT Constitutional Area
LC LIEGE PRINCIPAUTE

Guido De Raeymaeker
Data Protection Officer (GDPR)
LC LEUVEN ERASMUS

Verantwoordelijke Workgroup ICT
Dieter Van Hoye
LC MECHELEN DODOENS

 

 

Paula Raiglot
Master of Protocol
LC BRUSSELS AMIGO

 

 

LEO Advisor
Peter Cuyckens
LC ANTWERPEN ANTOON VAN DIJCK