Hoe Lion worden?

Lion worden

  Iedere club is autonoom en wordt geleid door een voorzitter en zijn team (zoals een secretaris, een penningmeester, een website-verantwoordelijke, een verantwoordelijke voor de leden…) dat jaarlijks wordt verkozen onder de leden van de club en volgens de statuten van de club.

  Iedere club heeft één of twee maandelijkse vergaderingen in het lokaal van de club of tenhuize van een lid. De vergaderingen beginnen meestal om 19.30 uur en eindigen na een glas van de vriendschap.

  Je wordt verondersteld de vergaderingen bij te wonen en zo bij te dragen aan de betrokkenheid, de service-gedachte en de vriendschap.

   

  Voorwaarden

  Men kan enkel op uitnodiging lid worden van een Lions Club, mits minstens één peter (lid van de club) te hebben en mits de collegiale goedkeuring van alle leden van de club. Adressen en alle andere info over de leden zijn strikt voor de leden van de vereniging voorbehouden en worden onder geen enkel beding naar buiten gebracht. Ieder lid betaalt een lidgeld aan de club, het district, het multiple district en ook aan de vereniging van Lions Clubs International (alles samen tussen 250 en 375 euro per jaar). Alle gelden die worden verworven door acties georganiseerd door een Lions club of door giften van derden aan de club, gaan integraal naar het sociale doel van de club. Alle administratieve kosten en alle persoonlijke kosten van de leden worden integraal door de leden betaald. Indien u lid wenst te worden, contacteer ons dan per mail (via het adres onderaan deze pagina). Vergeet niet uw naam en adres mee te delen.