Leo clubs België

Vriendschap voor een betere samenleving!

Leo’s zijn in de eerste plaats vrienden; het zijn jonge mensen voornamelijk tussen 18 en 30 jaar die zich verenigen in Leo clubs over heel België om zich samen te engageren voor het goede doel. Ze willen zich belangeloos inzetten voor de maatschappij door een combinatie van vrijwilligerswerk en het verstrekken van financiële middelen om lokale sociale projecten te steunen.

Elke Leo Club is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten: fundraisers, sociale activiteiten met hun doelgroepen, maandelijkse vergaderingen en teambuilding activiteiten. Elke club heeft daarom een bestuur dat bestaat uit een Voorzitter, een Vice-voorzitter, een Penningmeester, een Secretaris en een Past-Voorzitter. Elke club is vrij zijn eigen identiteit te bepalen door middel van een eigen wimpel en een huishoudelijk reglement; dit steeds in lijn met de nationale statuten van Leo Clubs België.

Elke jongere die zich wil inzetten voor de maatschappij in een vriendschappelijk kader kan lid worden van een Leo Club. Om toe te treden, moet het kandidaat-lid tijdens een proefperiode van 6 maanden tot één jaar zijn/haar sociaal engagement tonen en de tijd nemen zich in zijn/haar club thuis te voelen. Finaal beslissen beide partijen om het lidmaatschap al dan niet aan te gaan. Bij introductie wordt het nieuwe lid dan officieel een Leo-pin opgespeld, het symbool voor de trotse vertegenwoordiging van onze Leo waarden en motto.

Wat is Leo Club België ?

Leo Clubs België is een dochterorganisatie van Lions Clubs International. Beide organisaties hebben steeds hetzelfde doel voor ogen, nl. het dienen van lokale en internationale gemeenschappen. In België zijn de Leo Clubs vertegenwoordigd in de vier Lions districten: een vijftiental in District A (West- en Oost Vlaanderen), een 10-tal in District B (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant), een 5-tal in District D (Luik, Namen, Henegouwen, Luxemburg) en momenteel 1 club in District C (Brussels Gewest, Waals-Brabant). Meestal heeft elk district een districtsbestuur, deze besturen vormen samen het Nationale comité. Het multiple district 112 Belgium maakt deel uit van een internationaal netwerk van meer dan 170,000 Leo’s verspreid over 38 multiple Leo districten in 143 landen wereldwijd.

Instagram Leo Clubs Facebook Leo Clubs www.leoclubs.be Video Leo Clubs