Medico

Medico werd opgericht in 1981 door Belgische Lions met als doel via het Lions District 409 (Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi) de plaatselijke bevolking hulp te bieden. In de loop van de jaren heeft Medico haar activiteiten met betrekking tot hulpverlening uitgebreid naar andere erkende ontwikkelingslanden.

Medico wil vooral projecten van Sociale Geneeskunde aanmoedigen en ondersteunen. Ook wil zij snel ingrijpen bij natuurrampen en deelnemen aan humanitaire acties.

In de loop der jaren is de wijze van hulpverlening sterk geëvolueerd. Aanvankelijk bestond de hulpverlening hoofdzakelijk in het schenken van medisch materieel dat door toedoen van Medico werd ingezameld of waarvan de aankoop door Medico werd gesubsidieerd. In het welslagen van het geheel was de nauwe samenwerking met “De Lions Vriendschapsketen” van Lions Club Leuven uiterst belangrijk. De laatste jaren richt Medico zich hoofdzakelijk op het toekennen van steun, veelal financiële steun, aan projecten die door LIONS Clubs worden gepatroneerd.

Opdrachten & Objectieven Inzameling brillen

Presentatie : the secret of Medico

Presentatie : werken met Lions voor Lions

Aanvraagformulier toelage voor een humanitair project – MEDICO

De beslissing om projecten te steunen wordt genomen door de Raad van Bestuur. In deze Raad van Bestuur zetelen uitsluitend Belgische Lions. Medico is ministerieel gemachtigd een fiscaal attest af te leveren aan personen of bedrijven en dit voor iedere gift van 40 EUR of meer. De voorwaarde is dat deze gedoneerde gelden uitsluitend worden aangewend voor sociale projecten in landen die officieel genoteerd zijn als “ontwikkelingsland”.

Al 80 jaar besteedt de International Association of Lions Clubs via haar project SightFirst aanzienlijke bedragen aan de strijd tegen blindheid. Een tweede campagne, SightFirst II, is momenteel nog lopende. Sinds eind maart 2007 levert Medico een bijdrage aan deze campagne in de vorm van een nationale campagne om oude glazen/brillen bij apothekers in te zamelen. Deze brillen worden door Medico France gerecycleerd en gratis verdeeld onder mensen in de landen ten zuiden van de Sahara.
Sinds haar oprichting heeft Medico ook kunnen rekenen op de hulp van de Belgische Luchtmacht. Tientallen tonnen medisch materieel is overgevlogen naar de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi en andere ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft Medico ook grote financiële steun kunnen schenken aan projecten op meerdere continenten.

Ter info; een lijst, wel onvolledig, van tussenkomsten door de jaren heen:

Guinea / Conakry (medisch materieel); India / Bihr (dijkherstelling); Centraal Afrikaanse Republiek (de financiering van een palmboomplantage van 3 ha en een industriële kippenkwekerij voor een weeshuis); Oekraïne / Kalinkavitchy (apparatuur voor een klein hospitaal); Litouwen / Salilé (aangepaste vloerbedekking van een operatiezaal); India / Bihr (bouw van een basisschool in een Dalit dorp); Algerije, aardbeving (levering van verband en klein materiaal voor operaties); Egypte (bouw van een afvalverbrander in een lepra-opvang); Hue, Vietnam (bouw van een slaapzaal en een atelier in een weeshuis); Burkina Faso (gedeeltelijke financiering van een waterpomp).

Medico is trouw aan de doelstelling “WE SERVE” van “ Lions Clubs International”
onze wereldwijde organisatie.
Uw eventuele financiële bijdrage zal door Medico sterk geapprecieerd worden en
helpt haar bij het realiseren van haar nobele opdracht.

Bankrekening: Medico Lions Clubs Belgium vzw:

IBAN BE02 3631 3256 0240 BIC Code BBRUBEBB

U kan een fiscaal attest verkrijgen voor elke gift vanaf 40 EUR (persoon of bedrijf).

Bestuur MEDICO België

Voorzitter : PCC Jacques DE MOOR – LC NINOVE

Afgevaardigden van de districten :

DISTRICT 112A : PID Elien VAN DILLE – LC RONSE-RENAIX en PDG Marc COSYNS – LC LIEVEGEM

DISTRICT 112B : PCC Stefaan WILLEMS – LC MECHELEN DODOENS – CC MARC DECOENE – LC GRIMBERGEN NOORDRAND

DISTRICT 112C : PDG Eric BENOIT – LC BRUXELLES VAL DUCHESSE en Gonzalez STUBBE – LC BRUXELLES ROYAL

DISTRICT 112D : PCC Stephan GEORGES – LC MARCHE-EN-FAMENNE en Jacques FONDU – LC LA LOUVIERE HAINAUT CENTRE