Missie & Objectieven

Missie

(artikel 4 van de statuten)

 

De vereniging heeft tot doel om projecten te ondersteunen, ongeacht de vorm die deze aannemen, projecten van sociale geneeskunde en ontwikkelingshulp ten bate van ontwikkelingslanden of van de gemeenschappen in de Derde Wereld.

De doelstellingen van de vereniging zijn louter onbaatzuchtig en filantropisch, zijn neutraliteit is absoluut op het politieke, godsdienstige en filosofische vlak.

Doelstellingen

De vzw Medico Lions Clubs Belgium selecteert de projecten, hoofdzakelijk voorgesteld door Lions Clubs MD 112 Belgium, die in aanmerking komen, verzamelt giften en voert een strenge selectie door.

 

Door het storten van een jaarlijkse bijdrage door de Lions Clubs MD 112 Belgium zijn de gevers aldus verzekerd dat hun gift naar een tiental kleine en middelgrote projecten zal gaan die elk jaar gekozen worden. Zodoende hebben de donors de zekerheid dat de fondsen optimaal zullen toegekend worden. De vzw Medico Lions Clubs Belgium werkt zonder administratieve kosten.

 

Op die manier hebben al vele Lions Clubs MD112 Belgium, individuele Lions en sympathisanten en ondernemingen gekozen om de vzw Medico Lions Clubs Belgium te helpen en hernieuwen jaarlijks dit vertrouwen zodat deze:

  • elk jaar opnieuw waardevolle projecten kan kiezen, conform haar doel
  • fondsen kan verzamelen en deze fondsen voor 100% te verdelen aan de gekozen projecten
  • de Lions Clubs MD112 Belgium, individuele Lions en sympathisanten en ondernemingen kan helpen en motiveren in hun sociaal mecenaat.

 

vzw Medico Lions Clubs Belgium verdeelt 100% van de ingezamelde fondsen aan waardevolle projecten en dit is enkel mogelijk dankzij de persoonlijke bijdragen van de leden van de Raad van Bestuur en dankzij de andere opbrengsten.