Bericht aan alle Lions van het MD112 België
Beste Lionsvrienden,

U wordt van harte uitgenodigd op de Algemene Vergaderingen van onze twee VZW’s

op 2 december 2023 in:

Hotel Abbey – Kerkeblokstraat 5 te 1850 Grimbergen

Wij verwelkomen u graag vanaf 8u45 voor het overhandigen van uw stembiljetten.

Programma

 1. Algemene vergadering van de VZW “Bijvereniging van Lionsclubs van België-MD 112 België”
  • Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 10.06.2023
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2022-2023
  • Verslag van de controleurs van de rekeningen
  • Kwijting aan het bestuursorgaan 2022-2023 met voorzitter Eric Benoit, en bestuurders Eddy Van Goethem, Bart Dirckx, Matthias Munny, en Jean-Pierre Doclot
  • Kwijting aan de controleurs van de rekeningen 2022-2023 : Leo Van Steenberge en Peter De Poorter
  • Benoeming van de controleurs van de rekeningen voor het jaar 2023-2024: Leo Van Steenberge en Peter De Poorter
 1. Algemene vergadering van de VZW “Humanitair Fonds van de Lions Clubs van België-MD 112 Belgium”
  • Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 10.06.2023
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2022-2023
  • Verslag van de controleurs van de rekeningen
  • Kwijting aan het bestuursorgaan 2022-2023 met voorzitter Eric Benoit, en bestuurders Eddy Van Goethem, Bart Dirckx, Matthias Munny, en Jean-Pierre Doclot
  • Kwijting aan de controleurs van de rekeningen 2022-2023: Luc Bacq en Pierre Vermaut
  • Benoeming van de controleurs van de rekeningen voor het jaar 2023-2024: Gabor Boda  en Luc Termolle

***

De nodige documenten voor deze vergadering kunt u op onze website consulteren www.lions.be: Algemene Vergaderingen – Lions.

Schrijf a.u.b. in voor de Algemene Vergaderingen vóór 27 november 2023 via dit formulier

inschrijvingsformulier AV

Volgens de statuten, “Effectieve leden die Voorzitter zijn van een Lions Club die deel uitmaakt van het MD 112 Belgium, beschikken over een aantal stemmen dat op dezelfde manier wordt berekend als voor een Nationale Conventie van MD 112 België.” Alle andere effectieve leden, i.e. “de Gouverneurs, Vice-Gouverneurs en Past-gouverneurs van een van de Districten waaruit het MD 112 Belgium bestaat, of van het voormalige District 112 Belgium”, hebben één stem.

Bent u Past Gouverneur of Clubvoorzitter en kunt u niet aanwezig zijn, vergeet niet voor uw volmacht te zorgen (op te sturen via mail naar secretariaat@lions.be vóór 27 november 2023).

Alvast dank voor uw deelname !

Patsy Kiekens                                                                         Marc Decoene

Secretaris-generaal                                                               Voorzitter van het Bestuursorgaan

Vele Lionsleden reageerden al naar de leden van de Gouverneursraad toe met de vraag naar initiatieven om de Oekraïense bevolking te steunen.  

Graag informeer ik u namens de Gouverneursraad over volgende initiatieven:

Het LCIF heeft een speciaal fonds in het leven geroepen – het ‘Refugees and Displaced Persons Fund’.

Elk van onze 4 districtsgouverneurs zal een oproep lanceren naar alle Lionsleden en clubs om een financiële bijdrage te storten aan dit fonds. 

Wij richten ons inderdaad ook tot elk van onze leden – vele clubs hebben immers grote financiële inspanningen gedaan na de overstromingen in België van vorige zomer.

Dit fonds zal worden aangewend voor de financiering van hulppakketten voor Lionsclubs in Polen, Roemenië en andere omliggende landen die Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Van zodra Lions Oekraïne hulpacties kan opzetten zal het LCIF uiteraard ook daar financiële ondersteuning bieden – dit kan op dit ogenblik niet gezien de oorlogssituatie op het terrein.

Uw donaties aan het LCIF, zij het als club, zij het als individueel lid, zullen in aanmerking worden genomen in het kader van de Lions 100 campagne. Belangrijk daarvoor is dat u de richtlijnen vervat in het schrijven van uw districtsgouverneur (lidnummer, club, …) nauwgezet volgt.

In de komende weken zullen we concrete acties die ons gemeld worden publiceren op de website van het MD 112 www.lionsbelgium.be. 

Wij richten ook een schrijven aan de Council Chairperson van Lions Oekraïne om onze fellow-Lions te verzekeren van onze sympathie en aanhoudende daadwerkelijke steun. 

Wij rekenen op uw solidariteit,WE SERVE WITH THE HEART! 

Namens de Gouverneursraad,
Patrik Vervinckt, Council Chairperson

Beste Lions collega’s,

Wij zijn allen geschokt door de situatie in Oekraïne en willen graag helpen om de groeiende noden van slachtoffers en vluchtelingen te lenigen.

Het Internationale Comité van Campaign 100 vergadert dagelijks met LCIF en met andere Lions leiders om de noden te identificeren, onze acties te coördineren en onze communicatie te kanaliseren.

Wij zien een buitengewone solidariteit en steun van de Lions in heel Europa.

Deze solidariteit moet worden gecoördineerd. Door haar ervaring en deskundigheid om op rampsituaties te reageren, is LCIF hier uitzonderlijk goed in.

LCIF zorgt er ook voor dat de gestuurde hulp beantwoordt aan de daadwerkelijke behoeften.

Wij erkennen de spontane hulp die onze Lions willen bieden, soms rechtstreeks op verzoek van Lionsvrienden in de getroffen landen, maar het is essentieel voor een goed resultaat, dat wij allemaal samen optreden.

Zonder correct beheer van de donaties zou het moeilijk zijn om te voorkomen dat de middelen worden gebruikt voor inspanningen die reeds door andere Lions, andere organisaties of regeringen werden geleverd, wat zou kunnen leiden tot desorganisatie en logistieke problemen.

LCIF heeft tot op heden reeds 8 specifieke grants toegekend aan 6 districten en zal binnenkort nog meer subsidies goedkeuren naarmate deze worden ingediend.   

Wij hebben gezien dat sommige Lions aan andere NGO’s schenken, terwijl LCIF zonder enige twijfel de beste NGO is die wij kennen.

Naast het feit dat LCIF ONZE Stichting is, die in nauw contact staat met de Lions in de getroffen landen, zijn wij één van de weinige NGO’s die geen overheadkosten aftrekken van de donaties. Elke dollar wordt besteed waar hij nodig is.

Een andere NGO verkiezen boven LCIF kan ook een nefaste boodschap zijn: is LCIF is niet goed genoeg? Niets is minder waar, wij bewijzen dit al meer dan 65 jaar, dankzij meer dan een miljard USD aan schenkingen.

LCIF zal zich richten op de noden en de bevolkingsgroepen die nog niet werden geholpen door andere NGO’s of overheden en deze hulp coordineren. Uiteindelijk zal het aan LCIF zijn om te beslissen om, waar nodig, samen te werken met andere NGO’s op het terrein.

Bovendien, hoewel dit wellicht niet onze eerste zorg is, dient men te weten dat deze steun als Campaign 100-donatie wordt meegeteld wanneer het gaat om projecten die door LCIF werden beoordeeld en goedgekeurd.

Beste Lionscollega’s in Europa, beste Lions leiders, help ons alle mensen die in deze dramatische situatie verkeren te steunen door vertrouwen te hebben in onze stichting en te doneren aan LCIF. Alle hens aan denk.

Het Internationale Comité voor onze regio in Europa voor Campaign 100:

International Past President Pino Grimaldi
PID Claudette Cornet
PID Robert Rettby

Hoe kan ik of mijn club een storting doen aan LCIF ?

via de Belgische ING bankrekening van LCIF : IBAN BE35 3100 9846 9537.
MAAR … vergeet dan niet te vermelden :
(club) naam / (club) nummer / LCIF / Ukraine

Lijst van toegekende grants op 11.03.2022

Borstkanker treft één vrouw op acht.

Onnodig Think Pink voor te stellen: zij steunen onderzoek en organiseren begeleiding van patiënten die door de ziekte getroffen worden.

Think Pink organiseerde vorig jaar voor de eerste keer een eendjeskoers (zonder publiek). Dit jaar vroegen zij aan de Stad Diest om de eerste koers mèt publiek te organiseren. Volgend jaar komen Braga, Utrecht, Ljubljana… aan de beurt.

Stad Diest vroeg Lions Club Diest om hulp, reden waarom het Lions logo overal op zal prijken.

Vermoedelijk is er geen Lion te vinden in ons multidistrict die niet iemand kent die getroffen werd door borstkanker. 

Wij kunnen voor het nodige materiaal zorgen.

Mvg

Benoît De Ceunynck

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211019_95458227

Beste Lions vriendinnen en vrienden,

Zoals jullie weten is Lions België via haar Nationale Commissie/werkgroep SOHAP nauw betrokken bij de organisatie Het het Special Olympics Health Congress.

Oorspronkelijk zou het Congres fysiek doorgaan in Brussel. Omwille van Corona hebben we er voor gekozen om het virtueel te organiseren.

De inschrijvingen voor het gezondheidsprogramma zijn nu van start gegaan.

Hieronder de info en de link om in te schrijven:

Meer informatioe: https://www.special-olympics.be/nl/so-health-congress/

Inschrijflink: https://www.bigmarker.com/series/special-olympics-health-congress/series_summit

Beste groeten en…

Special Olympics Healthy Athletes Program…be a fan!

Namens de commissie/werkgroep SOHAP,

Paul Nauwelaerts Sr.
Member  SOHAP National Committee/Workgroup Lions Belgium MD112

Special Olympics Manager coördination SOHAP

Noor Van Reet, winnares van de Belgische Young Ambassador Award, heeft nu ook de Europese Young Ambassador Award gewonnen op het Europaforum in Thessaloniki.

Haar project ‘Je hoort erbij’ maakte veel indruk. Proficiat aan Noor en LC Sint-Truiden Sarchinium, haar peterclub.

Op de LEMC Saxofoon te Thessaloniki behaalde onze nationale kandidaat, Victor Cohilis, de 2de plaats en ook de Prijs van het Publiek.

Een puike prestatie.

Beste Lionsvrienden,

Denk ook aan de LEMC-wedstrijd voor dit jaar waar “De stem” het instrument is.

De nationale wedstrijd heeft dit jaar een andere vorm gekregen ook jonge zangers en zangeressen kunnen deelnemen.

Voor verdere inlichtingen consulteer de Lions website of contacteer de afgevaardigde van uw district.

Jos Roosemont