Beste Lionsvriend(in),

Je bent een geëngageerde Lion in je club maar je bent ook nieuwsgierig naar wat ernaast gebeurt, in onze vereniging. Er is geen beter forum om je nieuwsgierigheid te voldoen dan de districtsconventies, de nationale conventie en tenslotte, de internationale conventie.

Eraan deelnemen zorgt er niet alleen voor om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het voorbije jaar en de eerste aanzet te ontdekken van het komend jaar, maar het is vooral de gelegenheid om Lionsvrienden te ontmoeten, wat de Covid-jaren ons te lang onmogelijk hebben gemaakt.

De Gouverneursraad is daarom zeer verheugd om je uit te nodigen op de 78ste nationale conventie van het Multiple District 112 die zal doorgaan in het auditorium van de Koninklijke Musea voor Schone kunsten op 10 juni om 9 uur, conventie die je de gelegenheid zal bieden om

Dit programma wordt aangevuld met ontmoetingen rond een kop koffie vóór de conventie en tijdens de pauze halverwege de voormiddag, tijdens een drankje na de conventie en een walking dinner (optioneel).

Maar het museum dat ons verwelkomt bevat ook schatten, naast het walking dinner bieden we ook een gratis bezoek aan aan de mooiste tentoonstellingen van het museum.

Adres van de dag: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Museumstraat 9, 1000 Brussel (die uitgeeft op het Koningsplein, toegang tot de esplanade via de arcades tussen de musea).

Opgelet: niet te verwarren met het Paleis voor Schone Kunsten | Bozar, gelegen in de Ravensteinstraat!

Parking: Interparking NV, Albertina-Square, Stuiversstraat 3, 1000 Brussel (6 minuten te voet)

Treinstation: Brussel Centraal (10 minuten te voet)

Metro: Lijnen 1 en 5 (halte Park) + trams op de hoek van de Koningstraat richting Koninklijk Paleis (afstappen vóór het museum) of een aangename wandeling door het Park en over het Koningsplein.

Inschrijving voor 3 juni: twee mogelijkheden

  1. Je club wenst een gezamenlijke inschrijving te doen voor al haar deelnemers? Klik op deze link op dit te doen : https://www.lions.be/nl/inschrijving-nationale-conventie-10-06-23/
  2. Misschien heb je de troeven van Lionsbase al ontdekt en wens je je langs deze weg individueel in te schrijven. Je zal in de agenda van deze applicatie de mogelijkheid vinden om dit te doen. Vergeet in dit geval niet op alle gestelde vragen te antwoorden met ja of neen (voor ja schuif het bolletje naar rechts, voor neen schuif het bolletje naar links) en te checken of je inschrijving werd bevestigd.                                                                                                     

Opgelet: geen dubbele inschrijving via beide opties!

De clubvoorzitters en -secretarissen zullen per aparte mail de lijst ontvangen met het aantal leden die gemachtigd zijn hun club te vertegenwoordigen voor de stemming.

Voor de conventie, hebben de past-gouverneurs recht op één stem ten persoonlijke titel. Volmachten zijn niet toegelaten en het aantal aanwezige vertegenwoordigers van de clubs dient gelijk te zijn aan het aantal stemmen dat wordt uitgebracht.

De accreditering van de stemgerechtigden gebeurt op 10 juni tussen 8 en 9 uur.

Zoals gebruikelijk, houden wij ook de algemene vergaderingen van de VZW’s in de loop van de voormiddag. De huidige uitnodiging is tegelijkertijd een oproeping tot de algemene vergaderingen. Je vindt de dagorde ervan in bijlage. De stemmen voor de algemene vergaderingen worden uitgebracht door de clubvoorzitter of, indien belet om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, door een ander clublid drager van een geschreven volmacht van de voorzitter.

De gouverneurs, vice-gouverneurs en past-gouverneurs hebben voor de algemene vergaderingen één stem ten persoonlijke titel. Een past-gouverneur kan, indien belet om eraan deel te nemen, een volmacht geven aan een andere past-gouverneur van hetzelfde district waartoe hij behoort (elke deelnemer kan maar drager zijn van één volmacht).

De gele bladzijden vindt u hier : LINK NAAR DE GELE BLADZIJDEN

Wij verheugen ons om enkele mooie momenten met jou te delen.

De Gouverneursraad:
Eric Benoit (voorzitter)
Eddy Van Goethem (gouverneur district A)
Bart Dirckx (gouverneur district B)
Matthias Munny (gouverneur district C)
Jean-Pierre Doclot (gouverneur district D)

Onze clubs helpen via verschillende lokale initiatieven.  

U kan ook een gift doen op de volgende rekening van International Association of Lions Clubs :

rek. BE 35.3100.9846.9537

met de volgende mededeling: LCIF / Disaster Relief Fund, de naam en het nummer van de club en/of het nummer van het lid

We Serve !

De internationale conventie van Boston 2023 is een uitgelezen kans voor onze Belgische deelnemers: ontmoetingen met Lions uit andere landen, deelname aan de internationale parade, kwaliteitsvolle workshops en shows, bezoek aan een opmerkelijke stad en zoveel meer.

Boston 2023 biedt dit jaar ook een onvergetelijke ervaring. Een emotioneel moment dat slechts om de 7 jaar kan beleefd worden, namelijk de aanduiding van een Belgische International Director. Deel uitmaken van een winnend team, benadrukt dit unieke gevoel nog meer.

Ervoor krijgen we de gelegenheid om, tijdens de heenreis, het prachtige IJsland te ontdekken. Ook daar hebben we een hoogtepunt ingebouwd, een meet and greet met de eerste vrouwelijke en laatste Europese voorzitter van Lions Club International: Gudrun Yngvadottir.

Meer info vindt u hier terug :

Conventie Boston 2023

Pre Conventie Iceland 2023

Inschrijven via link :

Inschrijvingsformulier

Wat is LionsBase?

Deze applicatie geeft alle leden snel en gemakkelijk toegang tot de kalender, de ledenlijst in LionsBase en andere Lions club informatie en nieuws.

U kunt de LionsBase applicatie downloaden vanuit de app store op uw telefoon of tablet om uw gegevens te bekijken en om uitnodigingen te aanvaarden/weigeren, of u kunt toegang krijgen tot het gedeelte « wijziging » van het systeem op uw computer als u voorzitter, secretaris of IT-verantwoordelijke van uw club bent, via de TYPO3 CMS Login: LionsBase Belgium.

Belangrijkste functionaliteiten van LionsBase

– Opzoekingen in de ledenlijst.

– Weergave van persoonlijke gegevens van andere leden (functie binnen de Lions-organisatie, telefoonnummer en e-mailadres, …).

– Weergave van comités op alle niveaus (club tot multidistrict).

– Weergave van persoonlijke agenda en mogelijkheid om uitnodigingen te aanvaarden/te weigeren.

– Beheer van sociale projecten.

– Nieuws van clubs, districten, …

– Clubdocumenten.

– Een nieuw lid aan je club toevoegen.

– Nieuwe evenementen aanmaken voor welbepaalde ledengroepen.

– de rapportage over uw sociale projecten versnellen.

Heb je hulp nodig?

Voor district A: Frank Arbyn

Voor district B: Arlette Aerts

Voor district C: Philippe Gueuning of Guy Soinne

Voor district D: Claudy Roland of Daniel Lisoir

Ondertekening in het Lionshuis van het Memorandum of Understanding waarin de regels voor de relatie tussen Lions België en Special Olympics Belgium voor de komende 3 jaar zijn vastgelegd.

Onder het motto ‘Clear Vision & New Vibes’ werd in Zagreb het 67ste Lions Europa Forum gehouden. Onder de meer dan 700 deelnemers was de Belgische delegatie (na de Italiaanse) de tweede grootste – met 70 deelnemers uit onze vier districten.

Dat Oakbrook ook begaan is met wat er in Europa gebeurt, bleek zeker uit de deelname van onze internationale president, Brian Sheehan, de Vicepresident Patty Hill en vier gewezen IP’s.

Hoewel er buiten het hotel waar de vergaderingen en workshops plaats vonden geen Lions vlag te bespeuren viel, was er binnen het hotel des te meer aan de gang. Het was soms moeilijk kiezen uit het ruime aanbod omdat er heel wat sessies parallel liepen.

België had zoals bijna altijd een deelnemer aan de muziekwedstrijd – die jammer genoeg de finale niet haalde – maar daarentegen werd Julie Gielen knap derde voor de Young Ambassador Award. Van oudsher was er ook weer veel belangstelling voor Youth Camp and Exchange.

Verder kwamen onze Leo’s aan bod en werd (na Montreal) vanuit district A het Lisa project voorgesteld – mét interesse uit andere landen om hierover meer te weten te komen.

Er was veel belangstelling voor de sessies over het ‘Global Action Team’, een geanimeerde vergadering over ‘Lions new marketing tools’, een sessie met de CEO van Special Olympics, vergaderingen van de ‘European Council’ waar meer beleidsmatige punten aan bod komen, en een rist andere onderwerpen.

Een heel delicaat thema werd aangesneden op de workshops ‘Lions Relief Committee and Aid Ukraine’ – met deelname van Lions uit Oekraïne en de huidige gouverneur van de Lions in Rusland. Het werd heel stil toen beide partijen aan het woord kwamen – maar ook dit is Lionisme : streven naar wat ons bindt en wat Lions kunnen blijven doen in precaire omstandigheden.

Een van de laatste sessies was ‘Rejuvinating Europe’ – waarbij vooral de nadruk werd gelegd op het noodzakelijke ‘verjongen’ en ‘dynamiseren’ van Lions in Europa. In verschillende landen in ons continent loopt het ledenaantal terug. Dit brengt de nodige vragen met zich mee hoe we ons moeten aanpassen en herbronnen om deze uitdagingen verder het hoofd te kunnen bieden. Meer vrouwen en meer jongere leden bij Lions kunnen ons helpen om hieraan het hoofd te blijven bieden.

Ons Forum-team slaagde erin om ondanks onverwachte reisperikelen, iedereen toch tijdig in Zagreb te krijgen. Velen in de delegatie waren erg te spreken over hetgeen ze van de verschillende sessies en workshops hebben kunnen meenemen.

Voor degenen die nog nooit hebben deelgenomen aan een Europa-Forum: zeker doen! Je ontmoet Lions van heel wat andere landen en je steekt er heel van op!

Volgend jaar : Klagenfurt (Oostenrijk).

Hierboven alvast een foto van de Belgische delegatie (met onze IP en zijn echtgenote) in Zagreb.

Vele Lionsleden reageerden al naar de leden van de Gouverneursraad toe met de vraag naar initiatieven om de Oekraïense bevolking te steunen.  

Graag informeer ik u namens de Gouverneursraad over volgende initiatieven:

Het LCIF heeft een speciaal fonds in het leven geroepen – het ‘Refugees and Displaced Persons Fund’.

Elk van onze 4 districtsgouverneurs zal een oproep lanceren naar alle Lionsleden en clubs om een financiële bijdrage te storten aan dit fonds. 

Wij richten ons inderdaad ook tot elk van onze leden – vele clubs hebben immers grote financiële inspanningen gedaan na de overstromingen in België van vorige zomer.

Dit fonds zal worden aangewend voor de financiering van hulppakketten voor Lionsclubs in Polen, Roemenië en andere omliggende landen die Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Van zodra Lions Oekraïne hulpacties kan opzetten zal het LCIF uiteraard ook daar financiële ondersteuning bieden – dit kan op dit ogenblik niet gezien de oorlogssituatie op het terrein.

Uw donaties aan het LCIF, zij het als club, zij het als individueel lid, zullen in aanmerking worden genomen in het kader van de Lions 100 campagne. Belangrijk daarvoor is dat u de richtlijnen vervat in het schrijven van uw districtsgouverneur (lidnummer, club, …) nauwgezet volgt.

In de komende weken zullen we concrete acties die ons gemeld worden publiceren op de website van het MD 112 www.lionsbelgium.be. 

Wij richten ook een schrijven aan de Council Chairperson van Lions Oekraïne om onze fellow-Lions te verzekeren van onze sympathie en aanhoudende daadwerkelijke steun. 

Wij rekenen op uw solidariteit,WE SERVE WITH THE HEART! 

Namens de Gouverneursraad,
Patrik Vervinckt, Council Chairperson

Beste Lions collega’s,

Wij zijn allen geschokt door de situatie in Oekraïne en willen graag helpen om de groeiende noden van slachtoffers en vluchtelingen te lenigen.

Het Internationale Comité van Campaign 100 vergadert dagelijks met LCIF en met andere Lions leiders om de noden te identificeren, onze acties te coördineren en onze communicatie te kanaliseren.

Wij zien een buitengewone solidariteit en steun van de Lions in heel Europa.

Deze solidariteit moet worden gecoördineerd. Door haar ervaring en deskundigheid om op rampsituaties te reageren, is LCIF hier uitzonderlijk goed in.

LCIF zorgt er ook voor dat de gestuurde hulp beantwoordt aan de daadwerkelijke behoeften.

Wij erkennen de spontane hulp die onze Lions willen bieden, soms rechtstreeks op verzoek van Lionsvrienden in de getroffen landen, maar het is essentieel voor een goed resultaat, dat wij allemaal samen optreden.

Zonder correct beheer van de donaties zou het moeilijk zijn om te voorkomen dat de middelen worden gebruikt voor inspanningen die reeds door andere Lions, andere organisaties of regeringen werden geleverd, wat zou kunnen leiden tot desorganisatie en logistieke problemen.

LCIF heeft tot op heden reeds 8 specifieke grants toegekend aan 6 districten en zal binnenkort nog meer subsidies goedkeuren naarmate deze worden ingediend.   

Wij hebben gezien dat sommige Lions aan andere NGO’s schenken, terwijl LCIF zonder enige twijfel de beste NGO is die wij kennen.

Naast het feit dat LCIF ONZE Stichting is, die in nauw contact staat met de Lions in de getroffen landen, zijn wij één van de weinige NGO’s die geen overheadkosten aftrekken van de donaties. Elke dollar wordt besteed waar hij nodig is.

Een andere NGO verkiezen boven LCIF kan ook een nefaste boodschap zijn: is LCIF is niet goed genoeg? Niets is minder waar, wij bewijzen dit al meer dan 65 jaar, dankzij meer dan een miljard USD aan schenkingen.

LCIF zal zich richten op de noden en de bevolkingsgroepen die nog niet werden geholpen door andere NGO’s of overheden en deze hulp coordineren. Uiteindelijk zal het aan LCIF zijn om te beslissen om, waar nodig, samen te werken met andere NGO’s op het terrein.

Bovendien, hoewel dit wellicht niet onze eerste zorg is, dient men te weten dat deze steun als Campaign 100-donatie wordt meegeteld wanneer het gaat om projecten die door LCIF werden beoordeeld en goedgekeurd.

Beste Lionscollega’s in Europa, beste Lions leiders, help ons alle mensen die in deze dramatische situatie verkeren te steunen door vertrouwen te hebben in onze stichting en te doneren aan LCIF. Alle hens aan denk.

Het Internationale Comité voor onze regio in Europa voor Campaign 100:

International Past President Pino Grimaldi
PID Claudette Cornet
PID Robert Rettby

Hoe kan ik of mijn club een storting doen aan LCIF ?

via de Belgische ING bankrekening van LCIF : IBAN BE35 3100 9846 9537.
MAAR … vergeet dan niet te vermelden :
(club) naam / (club) nummer / LCIF / Ukraine

Lijst van toegekende grants op 11.03.2022