LINK naar de newsletter van het MD112

Beste Lionsvrienden, waar er nood is , is er steeds een Lion !


Ten gevolge van de catastrofale overstromingen van ongeziene omvang van de maand juli 2021, zijn onze Clubs bijzonder aktief en aanwezig geweest bij de hulp aan de slachtoffers van de ramp.
Naast de officiële instanties (Gewesten, Gemeenten, Leger, Civiele bescherming, Brandweer, Rode Kruis, OCMW o.a.) zijn onze Lions van een indrukwekkende doeltreffendheid geweest in de onmiddelijke, directe, persoonlijke en nabije hulp aan de meest getroffenen.
Deze hulp is uiteraard vooral van de Lions van de eerste linie gekomen : van het District 112D en van ons district 112C in de direct getroffen zones, maar deze hulp werd ook breed ondersteund door de districten 112A en 112B.
Bij dit grote solidariteitsvertoon wens ik tevens oprecht onze twee districten A en B te bedanken voor hun unaniem erkende en gewaardeerde hulp.
Het is uiteraard onmogelijk om te melden wat elke Club verwezenlijkt heeft en op heden nog verwezenlijkt. Ik wil toch graag even onderstaande initiatieven in de verf zetten :
– Stortingen van verschillende Clubs van District C op de rekening van het District « Natuurlijke Rampen »: +/- 8.000€.
– Grant van het LCIF : 10.000$ (uitsluitend bestemd voor de aankoop van voedingswaren en onderhoudprodukten).
– Akkoord van de Gouverneur voor de aankoop van huishoudtoestellen voor families in precaire situaties. Budget van het district.
-7 bestelwagens met voeding en schoonmaakprodukten voor de «Restos du Coeur» in Waver. Zij verzorgen de leveringen voor de slachtoffers van Waver en omstreken.
– Verzending van een rolstoel alsook 20 kleine huishoudtoestellen voor de provincie Luik.
– Storting van 2.500€ voor het OCMW van Waver en verschillende transporten naar Verviers (van grote en kleine huishoudapparatuur).
– Voorbereiding van 630 maaltijden voor de slachtoffers door een foodtruck.
– Gift van 1.000 l te verdelen onderhoudsprodukten.
– Vrachtwagen met voeding, kleding, huishoudmiddelen, …
– Beloften van giften op de rekening van het District 112 C.
– ………
De opsomming van de ondernomen akties is verre van volledig en elke dag worden er initiatieven ondernomen.
Ondertussen is reeds een maand verlopen sedert deze verschrikkelijke gebeurtenissen; alhoewel de extreme noodsituatie achter ons ligt, blijven de behoeften immens. Onze inzet en betrokkenheid ter plaatse blijven gedurende de volgende weken noodzakelijk en belangrijk.
Ik vraag dan ook aan elke Club en elke Lion om te zien welke concrete acties en/of giften hij kan ondernemen en ons deze te melden ten einde onze acties zoveel mogelijk te coördineren.
Ik gebruik deze gelegenheid om jullie te herinneren dat giften kunnen gedaan worden via de LCIF rekening van ons District BE63 9501 6112 4308 met de melding : « Natuurlijke Rampen ».
Wij kunnen fier zijn op wie we zijn en op wat we verwezenlijken zodat ons motto “We Serve” de drijfveer van onze acties blijft.

Met vriendelijke groeten, John Stoefs
L.C. Bruxelles Centenaire
Governor 112C Belgium
2021-2022

Beste vriend(in) Lions lid,
Beste LEO,

Onze hulpactie aan de onze door overstroming getroffen medeburgers loopt op volle snelheid door!
Even een update.

Met de financiële bijdragen ontvangen op de noodrekening hebben wij al heel wat elektro kunnen leveren aan het centraal stockeercentrum van district D in Battice. Meer details vind je in onze eerste mail die je via de voorzitter of GST ontvangen hebt. Samen met andere goederen worden deze oordeelkundig verdeeld door lokale Lions onder de getroffen families.
Dank aan clubs voor eigen initiatieven!

Dankzij de spontane medewerking van 6 Lions coördineren wij het transport in ons district: ophaling elke donderdag, gegroepeerd transport naar Battice op vrijdag. Contacteer hiervoor Eddy Van Goethem, evgthem@scarlet.be , ten laatste op dinsdag.

Waar is er nood aan? Allerhande kuisproducten en materiaal (detergenten, borstels, trekkers, dweilen, emmers, …)
Producten voor persoonlijke hygiëne zoals zeep, handdoeken
Elektro witgoed zoals wasautomaten, stofzuigers en frigo’s
Keukenelektro zoals microgolfovens en koffiezetapparaten
Verwarmingstoestellen op petroleum (nutsvoorzieningen veelal niet in orde)
Schoolbenodigdheden Er zijn momenteel voldoende meubels en kledij in het stockeercentrum aanwezig. De nog bruikbare huizen dienen eerst opgekuist, hersteld en uitgedroogd te worden.   Omdat elk van ons deze toestellen en materialen niet zomaar ter beschikking heeft, is de beste steun momenteel een financiële bijdrage op de noodrekening van het district 112A BE02 3904 1847 5940 met vermelding ‘overstromingen’.
Het district heeft ondertussen leveranciers die aan zeer gunstige prijzen leveren.
Uiteraard zijn suggesties voor leveranciers steeds welkom.

Beste Lion, dank voor je steun,
WE SERVE !    
Luc AMEZ
Lions Club Zwevegem
Gouverneur District A – MD112
2021-2022

De Lions werken zoals steeds nauw samen met de lokale Lionsclubs in de getroffen regio’s!

We zouden haast vergeten dat de overstromingen rond 15 juli 2021 in België minstens 41 levens hebben geëist. 50.000 wagens waren goed voor de sloop. Met de helicopter werden de karkassen uit de bomen opgevist. Honderden huizen hebben onherstelbare schade opgelopen. En talrijke gezinnen hebben onderkomen gezocht bij vrienden en familie. De ravage is onnoemelijk groot.

Maar gelukkig is er van overal hulp gekomen. Mensen kwamen zelfs vanuit West-Vlaanderen helpen.

Ook bij de 275 Lions Clubs in België kwam een ongeziene golf van solidariteit op gang. Hier een greep uit de lange lijst van hulpacties:

– Een Foodtruck werd ingezet, voor de brandweer en het gemeentepersoneel van Waver. 630 maaltijden werden aangeboden aan de slachtoffers.

– 2000 liter detergent werd geleverd.

– Ophaling meubelen, huishoudtoestellen, e.d. – Meerdere camions

– Inzameling van producten voor persoonlijke hygiëne. 5 paletten

– Voedselinzameling voor de Resto du Cœur in Waver. 7 bestelwagens

– Speelgoed voor scholen

– 2.100 schoolkits, lagere en middelbare school

– Diverse cadeaus van Lions

Vele getroffenen verkeren nog steeds in nood. En verschillende Lions Clubs, vooral ter plekke, bieden nog steeds hulp.

In de andere Lions Districten wordt vooral financiële hulp gevraagd. Contacteer hiervoor uw LCIF districtscoördinator!

Dit artikel werd ingezonden door Joost Van Biervliet, Past President van Lions Asse. En sinds kort voorzitter van zone C-31.