Conventies – Internationaal

Tijdens de Internationale Conventie worden de uittredende Council Chairperson en de uittredende gouverneur ontheven van hun taken en verantwoordelijkheden. Tijdens dezelfde zitting worden de nieuwe verkozenen officieel aangesteld. Het spreekt voor zich dat dit een feestelijk gebeuren is.

De hele internationale conventie wordt omringd door tal van internationale workshops rond de diverse thema’s die behandeld worden in de verschillende commissies.

Naar jaarlijkse gewoonte worden de District Gouverneurs en de CC op deze reis vergezeld door clubgenoten en andere Lions. De commissie Reizen organiseert deze trip, aangevuld met een aangepast programma ter plekke.

all-lcicon-locations

https://lcicon.lionsclubs.org/about/past-future-hosts/