Giften

LCIF is niets anders dan LIONS die LIONS helpen om beter anderen te kunnen dienen. Dank zij LCIF kunnen de Lions beter het lijden en de pijn verzachten, en hoop en soelaas bieden aan de mensen overal in de wereld.

De bijdragen aan LCIF zijn een ontzagwekkend middel om het leven van vele mensen in de positieve zin te veranderen. Iedere dollar die aan LCIF wordt gestort gaat onmiddellijk en integraal naar een toelage. (De administratieve kosten van de stichting worden uitsluitend gefinancierd met de intresten van de investeringen.)

Iedere gift maakt het mogelijk om ergens een mens een beter leven te garanderen.

De steun van de lions aan LCIF is ontzettend belangrijk. De giften van de lions maken de grootste inkomsten van LCIF uit. LCIF krijgt geen enkele financiering van andere stichtingen. Geen enkele ledenbijdrage van de clubs of van de leden wordt gebruikt voor LCIF. Met andere woorden : de lions zijn zelf de bron van de financiering van de toelagen die LCIF toekent waar het nodig is.

LCIF is een humanitair werk met een zeer grote doeltreffendheid in alle domeinen. De administratieve kosten van de laatste 10 jaren vertegenwoordigen maar 10,7 %, wat vergeleken met andere humanitaire verenigingen zonder winstgevend doel, zoals bvb het Rode Kruis, zeer performant is. Ik herhaal : alle giften gaan integraal en rechtstreeks naar de toelagen.

Donaties

LCIF blijft erover waken dat alle donaties zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Elke dollar wordt gebruikt om programma’s te financieren. Administratie en ontwikkelingskosten worden gedekt door inkomsten uit beleggingen. Projecten worden steeds samen met een lokale club of district uitgevoerd en verzekeren zo een correcte besteding van de fondsen.
Sinds het LCIF van start ging in 1968, heeft het meer dan 12.000 projecten ondersteund en meer dan US $ 950 miljoen geschonken.

Samen kunnen Lions en LCIF een verschil maken voor miljoenen mensen.
“We Serve” better together.