Lions Europa Forum Zagreb 27 tot 29 oktober 2022

Onder het motto ‘Clear Vision & New Vibes’ werd in Zagreb het 67ste Lions Europa Forum gehouden. Onder de meer dan 700 deelnemers was de Belgische delegatie (na de Italiaanse) de tweede grootste – met 70 deelnemers uit onze vier districten.

Dat Oakbrook ook begaan is met wat er in Europa gebeurt, bleek zeker uit de deelname van onze internationale president, Brian Sheehan, de Vicepresident Patty Hill en vier gewezen IP’s.

Hoewel er buiten het hotel waar de vergaderingen en workshops plaats vonden geen Lions vlag te bespeuren viel, was er binnen het hotel des te meer aan de gang. Het was soms moeilijk kiezen uit het ruime aanbod omdat er heel wat sessies parallel liepen.

België had zoals bijna altijd een deelnemer aan de muziekwedstrijd – die jammer genoeg de finale niet haalde – maar daarentegen werd Julie Gielen knap derde voor de Young Ambassador Award. Van oudsher was er ook weer veel belangstelling voor Youth Camp and Exchange.

Verder kwamen onze Leo’s aan bod en werd (na Montreal) vanuit district A het Lisa project voorgesteld – mét interesse uit andere landen om hierover meer te weten te komen.

Er was veel belangstelling voor de sessies over het ‘Global Action Team’, een geanimeerde vergadering over ‘Lions new marketing tools’, een sessie met de CEO van Special Olympics, vergaderingen van de ‘European Council’ waar meer beleidsmatige punten aan bod komen, en een rist andere onderwerpen.

Een heel delicaat thema werd aangesneden op de workshops ‘Lions Relief Committee and Aid Ukraine’ – met deelname van Lions uit Oekraïne en de huidige gouverneur van de Lions in Rusland. Het werd heel stil toen beide partijen aan het woord kwamen – maar ook dit is Lionisme : streven naar wat ons bindt en wat Lions kunnen blijven doen in precaire omstandigheden.

Een van de laatste sessies was ‘Rejuvinating Europe’ – waarbij vooral de nadruk werd gelegd op het noodzakelijke ‘verjongen’ en ‘dynamiseren’ van Lions in Europa. In verschillende landen in ons continent loopt het ledenaantal terug. Dit brengt de nodige vragen met zich mee hoe we ons moeten aanpassen en herbronnen om deze uitdagingen verder het hoofd te kunnen bieden. Meer vrouwen en meer jongere leden bij Lions kunnen ons helpen om hieraan het hoofd te blijven bieden.

Ons Forum-team slaagde erin om ondanks onverwachte reisperikelen, iedereen toch tijdig in Zagreb te krijgen. Velen in de delegatie waren erg te spreken over hetgeen ze van de verschillende sessies en workshops hebben kunnen meenemen.

Voor degenen die nog nooit hebben deelgenomen aan een Europa-Forum: zeker doen! Je ontmoet Lions van heel wat andere landen en je steekt er heel van op!

Volgend jaar : Klagenfurt (Oostenrijk).

Hierboven alvast een foto van de Belgische delegatie (met onze IP en zijn echtgenote) in Zagreb.

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws