Lions European Musical Competition MD112 Belgium

Met inachtneming van de strikte maatregelen tegen het Corona-virus is de nationale wedstrijd muziek nog doorgegaan op 25 juli 2020 in Mechelen met 10 van de oorspronkelijk 16 ingeschreven kandidaten met respectievelijk 1, 3, 2 en 4 kandidaten van de districten A, B, C en D.

Voor een beperkt publiek bewezen de kandidaten met hun kunnen en persoonlijkheid over welk opmerkelijk talent ze reeds beschikken. In de finale behaalden Victor Cohilis (B) de eerste plaats, gevolgd door Joris Rompen (D) en Morgane Caspers (D). De prijzen werden overhandigd door CC Roland-Pockelé-Dilles en de gouverneurs Luc Masureel en Frank Arbyn, die zich door het virus niet lieten afschrikken en aanwezig waren bij de finale.

Dit jaar bracht ons, niettegenstaande de speciale omstandigheden, weer een mooie wedstrijd en een goede kandidaat voor de Europese wedstrijd in Thessaloniki.

Gezien de verplichte beperking van publiek heeft de commissie muziek er voor gezorgd dat de finale rechtstreeks kon worden gevolgd via live streaming door Lions-vrienden en niet Lions. Afgaande op de cijfers die we ter onzer beschikking hebben bleek de interesse groot en kan de finale in de toekomst opnieuw rechtstreeks uitgezonden worden, ook als de toestand het weer toelaat gezellig samen te komen.

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws