Privacy & Cookies

Sinds de nieuwe wetgeving inzake General Data Protection (GDPR) in voege trad op 25 mei 2018, dienen alle ondernemingen en organisaties (vennootschappen, vzw’s, feitelijke verenigingen, enz.) in Europa, die persoonsgegevens vergaren, de regels te volgen inzake gegevensbeveiliging. Dit behelst alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een fysieke persoon.

Elk Lions lid is lid van de organisatie ‘International Association of Lions Clubs’ in België en heeft dus recht op de bescherming van zijn gegevens. Maar elk lid dient ook op zijn beurt deze privacy-regels te respecteren en toe te passen.

Elk lid kan zijn persoonsgegevens op ieder ogenblik bekijken en aanpassen indien nodig, zulks in de met een paswoord beveiligde toepassing “LionsBase”. Deze gegevens dienen steeds up-to-date te zijn voor de goede werking van onze organisatie en dit is dan ook een voortdurende taak van elk lid!

Elk lid kan op deze MD-website en op LionsBase ook informatie vinden over andere clubs en clubleden.

De Wet bepaalt echter dat gevoelige privé-gegevens, met inbegrip van het e-mailadres, niet mogen worden gebruikt zonder de toestemming van de betrokkene.

Elk lid verbindt er zich dan ook toe om:

  • de gegevens van andere Lionsleden, ongeacht hun herkomst (MD-website, LionsBase, e-mailuitwisseling of enige andere bron) niet te gebruiken voor enig ander doel dan de loutere activiteiten van Lions, en
  • zich daarbij strikt te houden aan de GDPR regels. Zo mogen de e-mailadressen van de MD-website en LionsBase in geen geval gebruikt worden om commerciële of niet-commerciële activiteiten buiten Lions kenbaar te maken, laat staan te promoten.

Om gebruik te kunnen maken van de ledengegevens in LionsBase, zal elk lid daarom bij zijn eerste login, alsook op latere tijdstippen, zijn akkoord dienen te geven met de strikte naleving van de GDPR reglementering en met de Privacy regels zoals hoger beschreven.

Met dit akkoord bevestigt elk lid ook dat zijn gegevens, hoewel in zeer beperkte vorm en in afwachting van een nieuw akkoord tussen Europa en de Verenigde Staten, kunnen overgemaakt worden aan het Lions hoofdkwartier in Oak Brook (Illinois, VSA); deze beperkte identificatie-gegevens zijn inderdaad essentieel voor de goede werking van de Lions organisatie.

Indien en zodra hij/zij een inbreuk op de regelgeving vaststelt, zal elk Lions lid de DPO (Data Protection Officer) waarvan de naam in de lijst van de MD-organisatie vermeld staat, onmiddellijk inlichten over de vastgestelde data-breach.

 

Cookies:

Er wordt gebruik gemaakt van functionele cookies, die de goede werking van het systeem moeten waarborgen.

Analytische cookies worden ook gebruikt voor statistische doeleinden zoals het aantal logins, de oorsprong van de connectie, het type browser en het operating systeem, de taalkeuze, de schermresolutie, …

Tot slot en ter geruststelling: uw gegevens worden niet en op geen enkele wijze verspreid buiten onze Lions organisatie.