SOS OEKRAINE – LCIF

Beste Lions collega’s,

Wij zijn allen geschokt door de situatie in Oekraïne en willen graag helpen om de groeiende noden van slachtoffers en vluchtelingen te lenigen.

Het Internationale Comité van Campaign 100 vergadert dagelijks met LCIF en met andere Lions leiders om de noden te identificeren, onze acties te coördineren en onze communicatie te kanaliseren.

Wij zien een buitengewone solidariteit en steun van de Lions in heel Europa.

Deze solidariteit moet worden gecoördineerd. Door haar ervaring en deskundigheid om op rampsituaties te reageren, is LCIF hier uitzonderlijk goed in.

LCIF zorgt er ook voor dat de gestuurde hulp beantwoordt aan de daadwerkelijke behoeften.

Wij erkennen de spontane hulp die onze Lions willen bieden, soms rechtstreeks op verzoek van Lionsvrienden in de getroffen landen, maar het is essentieel voor een goed resultaat, dat wij allemaal samen optreden.

Zonder correct beheer van de donaties zou het moeilijk zijn om te voorkomen dat de middelen worden gebruikt voor inspanningen die reeds door andere Lions, andere organisaties of regeringen werden geleverd, wat zou kunnen leiden tot desorganisatie en logistieke problemen.

LCIF heeft tot op heden reeds 8 specifieke grants toegekend aan 6 districten en zal binnenkort nog meer subsidies goedkeuren naarmate deze worden ingediend.   

Wij hebben gezien dat sommige Lions aan andere NGO’s schenken, terwijl LCIF zonder enige twijfel de beste NGO is die wij kennen.

Naast het feit dat LCIF ONZE Stichting is, die in nauw contact staat met de Lions in de getroffen landen, zijn wij één van de weinige NGO’s die geen overheadkosten aftrekken van de donaties. Elke dollar wordt besteed waar hij nodig is.

Een andere NGO verkiezen boven LCIF kan ook een nefaste boodschap zijn: is LCIF is niet goed genoeg? Niets is minder waar, wij bewijzen dit al meer dan 65 jaar, dankzij meer dan een miljard USD aan schenkingen.

LCIF zal zich richten op de noden en de bevolkingsgroepen die nog niet werden geholpen door andere NGO’s of overheden en deze hulp coordineren. Uiteindelijk zal het aan LCIF zijn om te beslissen om, waar nodig, samen te werken met andere NGO’s op het terrein.

Bovendien, hoewel dit wellicht niet onze eerste zorg is, dient men te weten dat deze steun als Campaign 100-donatie wordt meegeteld wanneer het gaat om projecten die door LCIF werden beoordeeld en goedgekeurd.

Beste Lionscollega’s in Europa, beste Lions leiders, help ons alle mensen die in deze dramatische situatie verkeren te steunen door vertrouwen te hebben in onze stichting en te doneren aan LCIF. Alle hens aan denk.

Het Internationale Comité voor onze regio in Europa voor Campaign 100:

International Past President Pino Grimaldi
PID Claudette Cornet
PID Robert Rettby

Hoe kan ik of mijn club een storting doen aan LCIF ?

via de Belgische ING bankrekening van LCIF : IBAN BE35 3100 9846 9537.
MAAR … vergeet dan niet te vermelden :
(club) naam / (club) nummer / LCIF / Ukraine

Lijst van toegekende grants op 11.03.2022

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws