Structuur van onze vereniging in België

Onze 271 clubs zijn in 4 districten verdeeld, elk district wordt bestuurd door een gouverneur.
De 4 districten vallen onder het bestuur van Multiple District 112 Belgium (MD 112),
die ze coöordineert. Het MD 112 wordt bestuurd door een raad van 4 gouverneurs
onder het voorzitterschap van een past gouverneur de « Council Chairperson » (of CC).
Ze worden bijgestaan door een Secretaris-Generaal, een adjunct-Secretaris-Generaal en een Penningmeester Generaal.

Samen vormen deze 8 personen de “GOUVERNEURSRAAD”.
De gouverneursraad komt regelmatig samen om het werk van de nationale commissies te sturen en op te volgen.
Ze handelen eveneens de algemene zaken af m.b.t. de districten.
Enkel de gouverneurs en de CC hebben het recht om te stemmen en unaniem te beslissen.

Vertegenwoordigers

Binnen de gouverneursraad vinden we ook de vertegenwoordigers van het Global Action Team (GAT),
dat aanwezig is op alle niveaus van de organisatie:
van internationaal tot nationaal en op districts- en clubniveau,
alsook de vertegenwoordiger van LCIF.

De CC die verantwoordelijk is voor de GAT wordt omringd door
een nationale servicemanager (GST-Global service team),
de ledenmanager (GMT-Global membership team),
en de trainings- en leiderschapsmanager (GLT-Global leadership team).

Juridische
structuur

Meer info

GAT & LCIF

Meer info

Internationale
functies

Meer info