Structuur GAT & LCIF

Zetelen ook in de Gouverneursraad: de vertegenwoordigers van het Global Action Team (GAT), dat aanwezig is op alle niveaus van de organisatie, van internationaal tot nationaal, op districts- en clubniveau, en de LCIF-vertegenwoordiger.

De CC is verantwoordelijk voor het GAT, bijgestaan door een nationale servicemanager (GST-Global service team), de ledenmanager (GMT-Global membership team), en de opleidings- en leiderschapsmanager (GLT-Global leadership team).

Marc Decoene
Council Chairperson 
LC GRIMBERGEN NOORDRAND

Ghislaine Estiévenart
LCIF MD Coordinator
LC BRUXELLES AURORE

Eddy Van Goethem
GMT Coordinator MD, Global Membership Team
LC MEETJESLAND EEKLO

Marc Allaer
GLT Coordinator MD, Global Leadership Team
LC ARGENTEUIL

Marc De Kegel
GST Coordinator MD, Global Service Team
LC AARSCHOT