Structuur GAT & LCIF

Zetelen ook in de Gouverneursraad: de vertegenwoordigers van het Global Action Team (GAT), dat aanwezig is op alle niveaus van de organisatie, van internationaal tot nationaal, op districts- en clubniveau, en de LCIF-vertegenwoordiger.

De CC is verantwoordelijk voor het GAT, bijgestaan door een nationale servicemanager (GST-Global service team), de ledenmanager (GMT-Global membership team), en de opleidings- en leiderschapsmanager (GLT-Global leadership team).

Eric Benoit
Council Chairperson en Coordinator MD GAT
LC BRUXELLES VAL DUCHESSE

Jef D’Huyvetter
LCIF MD Coordinator
LC CHATELET

John Stoefs
GMT Coordinator MD, Global Membership Team
LC BRUXELLES CENTENAIRE

Marc Allaer
GLT Coordinator MD, Global Leadership Team
LC ARGENTEUIL

Gérard Stelleman
GST Coordinator MD, Global Service Team
LC LACLAIREAU COMTE DE CHINY