Lions Quest

De Commissie Lions Quest organiseert contacten met middelbare scholen en opleidingsverantwoordelijken in heel het land en met de overheid, oorspronkelijk vooral in drugpreventie. 

Lions Quest maakt als jongerenprogramma deel uit van de internationale werking van Lions Clubs International Foundation (LCIF). Al vele jaren staat het programma (i.s.m. o.m. de Stanford University sinds 1970) in voor de uitbouw van de Lions Quest Life Skills Programs, een proefondervindelijk opgebouwd lessenprogramma. 

Met deze programma’s willen wij leerkrachten, opleiders, opvoeders en ouders bij het aanleren aan jongeren van vaardigheden die ze nodig hebben voor een succesvol leven in onze samenleving. 

De programma’s zijn gericht op het bevorderen van emotionele intelligentie, relationele en sociale vaardigheden en daarnaast studievaardigheden. 

Jongeren gaan zich zo beter in hun vel voelen, zodat ze opgroeien tot bewuste, betrokken en verantwoordelijke burgers met een gezonde levensstijl. 

Deze programma’s worden intussen in een honderdtal landen toegepast en voortdurend aangevuld en verbeterd. Ze worden regelmatig door experten geëvalueerd. Hun sterkte bestaat er bovendien in dat ze cultureel worden aangepast aan de omgeving waarin de jongeren opgroeien. 

Ons doel als Belgische afdeling van Lions Quest is een ruggensteun te bieden voor leerkrachten van het middelbaar onderwijs. 

Van “LEEFSLEUTELS” naar “TROEVEN VOOR SUCCES” 

Jarenlang hebben wij de Belgische Lions samen met de Stichting G de VZW “Leefsleutels voor Jongeren” gedragen. Hier ging de aandacht vooral naar het lager middelbaar onderwijs. 

Na het verlaten van de VZW hebben we na analyse van de kloof tussen middelbaar en het hoger onderwijs en de werkomgeving, onze aandacht gespitst op de 2de en 3de graad hoger middelbaar, de opleidingscentra maar ook op de opvoeders in verschillende opvanghuizen. 

Een reeks uitgewerkte lessen in 37 vaardigheden volgens 6 thema’s helpen de leerkrachten de leerlingen een betere band met de school te hebben, betere schoolresultaten te halen en vooral hun troeven aan te reiken voor een betere slaagkans in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt! Lions Quest “Lions Quest” sluit perfect aan bij de laatste richtlijnen en verwachtingen van het Ministerie van Onderwijs, en ondersteuning van het lessenprogramma. Er is ook een update in het Engels van onze Internationale Stichting met richtlijnen en tips i.v.m. COVID 19. 

SEMINARIES 

Door deelname aan tweedaagse residentiële seminaries gegeven door professionele en erkende Lions Quest trainers krijgen directies, leerkrachten, opleiders en opvoeders de nodige kennis en materiaal om met het programma te starten. Later volgt een terugkomdag met de trainer als follow up. Door tussenkomst van de Lions wordt de deelname kost laag gehouden. 

“SCHOOLACTIE” 

Deze vaardigheden worden toegepast in de keuze, planning en uitvoering door kleine teams leerlingen van sociale projecten in de schoolregio.

Voor de actoren in het Onderwijs , 15 juni 2021

Beste directies,

Hartelijk dank en onze bewondering voor jullie inzet en voor wat jullie verwezenlijkt hebben in dit wel heel bijzonder schooljaar.

Het tweedaagse residentiële seminarie voor “Troeven voor Succes” werd dan ook tot tweemaal toe uitgesteld.

De bedoeling is het mentaal welbevinden en de sociale en emotionele vaardigheden aan te scherpen zodat ze deze als Troeven voor Succes kunnen aanwenden bij overgang naar hogere studies of naar een werkomgeving.

Ondertussen houden we de vinger aan de pols voor de gevolgen van COVID in verschillende scholen, vooral in verband met het mentaal welbevinden. Voor de scholen die willen, zijn wij een doorgeefluik van de verschillende ervaringen en succesvolle formules.

Hierbij een getuigenis van Noor Van Reet over projecten voor mentaal welbevinden in haar school, bekroond door de Belgische Lions.

VIDEO