Coronabericht, activiteiten van de Lions Clubs België

Beste Lionsvrienden,

In deze moeilijke en vreemde tijden zal uiteraard niets plaatsvinden van alle activiteiten die onder de rubriek ‘agenda’ staan op onze website: www.lionsbelgium.be. Wij zullen U via de gebruikelijke kanalen zeker inlichten wanneer en welke van deze activiteiten zullen doorgaan.

De Gouverneurs en de CC zullen jullie eveneens op de hoogte houden over het plaatsvinden van de komende Conventies, met de daarbij horende stemmingen. U mag deze beslissingen begin april verwachten.

Ook zullen de verschillende Gouverneurs elk communiceren over het vlot verloop van de bestuursverkiezingen in alle Clubs, die nu moeten plaatsvinden en waarvan het resultaat via het formulier PU-101 moet overgemaakt worden aan het District, het MD en Oak Brook.

Hou het gezond en zorg voor elkaar!

Met een gemeende Lionsgroet,

Marc Decoene
Verantwoordelijke Communicatie MD112
Namens de CC en de Gouverneurs.

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws