LIONS-QUEST – Wat te doen tegen Pesten, fysiek geweld, verslavingen, spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten?

Bij elk voorval moeten we vaststellen hoe onmachtig het slachtoffer, leerkrachten, directie, ouders en klasgenoten staan.

Kunnen wij als Lions iets aan die machteloosheid doen?

Ja, we kunnen hen allen helpen met een over de jaren heen opgebouwd preventieprogramma!

We werken de leeftijdscategorie: 15-21 jaar wegens de kloof tussen de humaniora en hun eerste stappen in het hoger onderwijs, tot 80 % gebuisd in de eerste examens of tot 20 % of meer werkeloosheid bij het betreden van de arbeidsmarkt.

We kunnen dat alvast op twee manieren, via de leerlingen en via de leerkrachten.

Nu concreet, in de weken die komen!

Laten we deze jongeren helpen door ons door hen te laten helpen!

De Lions club laat hen in de lokale gemeenschap vanaf oktober, november sociale noden opsporen, er een oplossing voor bedenken en voorstellen maken.

Zo we die met de leerkrachten goedkeuren in februari mogen ze in groepjes verder werken tot de finale in april. De leerlingen van de beste projecten mogen een check van de club of een sponsor onder ruime belangstelling geven aan de begunstigden van hun bekroond project.

Aandacht voor de minst bedeelden en oefening van hun sociaal-emotionele vaardigheden, steeds belangrijker in onze maatschappij!

Alle info, tot en met teksten en PowerPoint voor de scholen zijn beschikbaar op:

www.lions-quest.be/scholen-voor-goede-doelen.html

Diepgaander via de leerkrachten in de maanden die komen…

Wat misgaat heeft vele oorzaken, de oplossing heeft dus ook vele facetten!

In een seminarie van LionsQuest Multidistrict met een professionele trainer helpen wij de leerkrachten door het gebruik van een uitgebreide gereedschapskist met ervaringsgerichte en uitgeteste lessen en methodiek een gezonde geest in klas en school scheppen. In deze veilige omgeving verbeteren schoolresultaten en verminderen de problemen. De aandacht voor sociaal-emotionele vorming en zorg voor preventie lopen gelijk en zijn de basis voor niet alleen een beter studieverloop maar ook voor evenwichtige jonge mensen die gezonde keuzes maken.

Breng de scholen op de hoogte van dit programma. Info, meldingsformulier van contact met de scholen en inschrijvingsformulier voor het seminarie zijn beschikbaar op:

www.lions-quest.be/voor-de-school.html

Succes!

Het Lions-Quest team

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws