Sohap

 

Al vele jaren steunt Lions op een actieve wijze Special Olympics.

Wilt u daar meer over weten ? Bekijk deze video’s : 

 

 

   Special Olympics International – Special Olympics Belgium

 

Special Olympics Healthy Athletes Program, in het kort SOHAP, is een uniek gezondheidsprogramma specifiek gericht op het ondersteunen van atleten met een verstandelijke beperking. Dit programma werd opgesteld door Special Olympics Belgium samen met Lions België. Hiervoor heeft Lions België een Nationale Commissie en een werkgroep in het leven geroepen.

 

Het wordt gratis aangeboden tijdens de jaarlijkse Nationale Spelen. Meer dan 1000 atleten laten zich screenen tijdens de Spelen. Een team van 250 vrijwilligers, waaronder Lions leden, dokters en studenten geneeskunde, biedt deze atleten dagelijks 8 gezondheidsscreenings aan.

Het is verder ons doel de gezondheidszorgen in België aan te laten passen naar de specifieke noden van mensen met een verstandelijke beperking.

Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de inclusie in onze maatschappij van de 165.000 mensen in België met een verstandelijke beperking.

 

HIER VINDT U DE FOLDER OF GA NAAR DE WEBSITE : https://www.sohap.be/welkom-bij-sohap-2/

 

Sinds de oprichting in 1968 door Unice Kennedy-Shriver heeft Special Olympics International zich wereldwijd ingezet met als missie:

Het leven verbeteren van mensen met een verstandelijke beperking door middel van sport en het bevorderen van hun sociale inclusie.

Sindsdien is Special Olympics een internationale beweging geworden, actief  in 193 landen, met meer dan 5,5 miljoen atleten met een verstandelijke beperking, die deelnemen aan sporttrainingen en sportwedstrijden in verschillende olympische disciplines.

Special Olympics Belgium omhelst vandaag ongeveer 20.000 atleten. SOB   helpt  de atleten  hun olympische dromen te realiseren dankzij de steun van de vele partners, sponsors en vrijwilligers. Special Olympics Belgium wil tegen 2028 een “actor of change” worden voor een meer inclusieve samenleving.

Sport, gezondheid en onderwijs zullen centraal blijven staan in hun initiatieven die ze in steden en gemeenten wensen op te zetten. Zo kan het leven van 165.000 Belgen met een verstandelijke beperking verbeterd worden.

 

     Special Olympics Healthy Athletes Program SOHAP                      

Sinds 2003 is het Healthy Athetes Program SOHAP toegevoegd aan de Spelen. De aanleiding hiervoor is dat ofschoon atleten doorgaans een goede gezondheid hebben, specifieke  gezondheidsproblemen toch vaak onopgemerkt blijven als gevolg van gebrekkige communicatie of laattijdige hulp. Daarom biedt het Healthy Athletes Program dank zij de actieve steun van Lions België gratis en op vrijwillige basis medische controles aan tijdens de Spelen en dit  in acht disciplines.  Deze medische onderzoeken worden uitgevoerd door gezondheidsprofessionals en studenten-vrijwilligers.   Indien tijdens een medische controle een gezondheidsprobleem wordt vastgesteld, wordt dit gemeld, worden adviezen meegegeven en worden de atleten zo nodig doorverwezen voor verder onderzoek naar een specialist.

 

    Lions België en Special Olympics Belgium

 

Lions International ondersteunt als global sponsor het Opening Eyes Program via LCIF sinds 2004.

Lions België biedt dit programma aan sinds 2003. Lions Belgium ondersteunde toen het programma met enkel vrijwilligers.

Vanaf 2008  steunt Lions België , als enige ter wereld,  het ganse gezondheidsprogramma (de acht disciplines) zowel financieel als met vrijwilligers en dit ieder jaar weer. Hierdoor wordt Lions België van dan af de voornaamste partner van SOB voor SOHAP.

Lions België heeft sinds 2018 een Nationale Comissie opgericht, gesteund door een Werkgroep om de steun voor SOHAP te optimaliseren. Ze werkt intensief mee om de doelstellingen van het Healthy Athletes Program te bereiken:

 • Het blijven aanbieden van gezondheidsscreening aan de Special Olympics atleten.
 • Signaleren van gezondheidsproblemen, adviseren en doorverwijzen indien nodig.
 • Trainen van professionals en studenten hoe ze moeten omgaan met deze doelgroep.
 • Verzamelen en analyseren van de data voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Publiek en professioneel bewustzijn verhogen rond de gezondheidsproblemen bij personen met verstandelijke beperking o.a. via lezingen en wetenschappelijke publicaties.
 • Verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking door actieve benadering van het RIZIV.

Lions België en Special Olympics Belgium hebben de jarenlange samenwerking als zeer positief ervaren en hebben die daarom bestendigd voor de langere termijn. Een “Memorandum of Understanding” werd  ondertekend in November 2022 om de continuiteit van de samenwerking te bekrachtigen.

De verwezenlijking van de doelstellingen zorgt voor een betere gezondheid voor de mensen met een verstandelijke beperking en zo voor een betere integratie van hen in onze maatschappij.

Het heeft een grote impact  op de 165.000 mensen met een verstandelijke beperking in België en uitgebreid tot de rechtstreekse betrokkenen zoals familie en begeleiders, tot meer dan 1 miljoen Belgen!

 

Om deze uitdagende doelstellingen te kunnen blijven verwezenlijken heeft Lions België de steun nodig van Lions en Leo’s!

 

Inderdaad, om hun werk te kunnen verrichten moeten de Nationale Comissie SOHAP en haar werkgroep jaarlijks fondsen en financiering vinden om SOHAP te kunnen organiseren. Lions België via het Multidistrict en de 4 Districten voorziet in een gedeeltelijke financiering van het SOHAP programma.

Daarom gaat de  Comissie dus op zoek gaan naar extra financiering bij Clubs, Leden en Bedrijven. Daarnaast zoekt de commissie ook telkens opnieuw een paar honderd  vrijwilligers die een schitterende en unieke hands-on ervaring opdoen. Meedoen is verrijkend – deelnemers zijn fier op hun bijdrage en de opgedane ervaring.

 

Hoe kunt U dit mooi project steunen?

 1. Financieel:
 • Indien nog niet gebeurd: Neem als club SOHAP op in uw lijst van de sociale doelen die u jaarlijks steunt.
 • Stort als lid elk jaar een bijdrage op rek BE30 0357 2022 2011: vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest (u betaalt dus maar €22!)
 1. Vrijwilliger:
 • Kom helpen als vrijwilliger tijdens de Nationale Spelen in La Louvière tijdens de weekend van O.H.Hemelvaart: 8-11 mei 2024
 • Woensdag 8 mei zoeken wij vrijwilligers om de Sohap site op te bouwen.  Aansluitend kan u dan genieten van de Openingsceremonie van Special Olympics.
 • Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei zoeken wij vrijwilligers om de screenings in goede banen te leiden. Na de laatste testen zaterdag kan u ook genieten van de sluitingsceremonie.

Via onderstaande link kan u aangeven welke dag of dagen u kan komen helpen.

https://forms.gle/UzvwHJVyB1HDB45j9

U kan eveneens aangeven welke taak uw voorkeur heeft.

Kom dit samen met de leden van uw club Hands-on ondersteunen en beleef een onvergetelijke dag.

 1. Help ons zoeken naar “Give aways”:
 • de atleten krijgen een geschenkje bij elk programma dat ze bezoeken. Elk jaar hebben we 4000 give aways nodig!

 

Hoe kunt U ons contacteren?

Eén email adres :         lions@sohap.be

 

Ieder district heeft in de Werkgroep SOHAP 2 districtsverantwoordelijken of meer indien nodig.

Aarzel niet om ze te contacteren voor vragen of steun. Het zijn uw afgevaardigden. Ze kunnen U helpen met uw vraag of een presentatie komen geven in uw district, gewest, zone of club.

Martens Emilie   districtverantwoordelijke A
Serck Thierry   districtverantwoordelijke A
Gestels Willy   districtverantwoordelijke B
Smets Benoit   districtverantwoordelijke B
Vercammen Werner   districtverantwoordelijke B
Dieryck Gaétane   districtverantwoordelijke C
Veldekens Frédéric   districtverantwoordelijke C
Dentamaro Pino   districtverantwoordelijke D
De Smet Pieter   districtverantwoordelijke D
Oosterlynck François   districtverantwoordelijke D
 

Manager by Special Olympics for SOHAP :

Potvliege

De Smet

Pierre

Pieter

 

L.C. Lier Twee Neten

L.C. Pecq Les Templiers

 

 

Uw Werkgroep:       Pierre Potvliege, François Oosterlynck, Eddy Vangeel, Paul Van den Broeck, Victor Walcarius, Gisèle Possemiers, Dominique Van Hoegaerden, Marc De Kegel (Ambassadeur) en alle hier bovengenoemde Districtsverantwoordelijken

 

BEDANKT voor uw steun

en hulp om WE SERVE om te zetten in daden!