Special Olympics

 

BELANGRIJK NIEUWS: INSCHRIJVEN ALS VRIJWILLIGER VOOR SOHAP!

Beste SOHAP sympathisanten,

Kortelings zal de werkgroep SOHAP de inschrijvingen openen om te komen helpen als vrijwilliger in het Lions gezondheidsdorp SOHAP op de Nationale Spelen van Special Olympics die plaatsvinden in Mechelen van 17 tot en met 20 mei 2023.

Hiervoor zal binnenkorten een inschrijvingslink van Lions België meegedeeld worden via de Districtskanalen.

Wij hebben u als Lions/leo vrijwilliger hard nodig om ons te helpen het Lions gezondheidsdorp te doen functioneren.

Schrijf U dus NIET in op de link die Special Olympic België deze dagen rondstuurt voor de inschrijving als vrijwilliger voor de Spelen zelf.

INSCHRIJVEN VOOR SOHAP KAN ALLEEN VIA DE LINK VAN LIONS.

Wacht dus nog even een paar dagen…

 

 

Al vele jaren steunt Lions op een actieve wijze Special Olympics.

Wilt u daar meer over weten ?

Hieronder vindt u alle info over Special Olympics :

 

   Special Olympics International – Special Olympics Belgium

 

Sinds de oprichting in 1968 door Unice Kennedy-Shriver heeft Special Olympics International zich wereldwijd ingezet met als missie:

Het leven verbeteren van mensen met een verstandelijke beperking door middel van sport en het bevorderen van hun sociale inclusie.

Sindsdien is Special Olympics een internationale beweging geworden, actief  in 193 landen, met meer dan 5,5 miljoen atleten met een verstandelijke beperking, die deelnemen aan sporttrainingen en sportwedstrijden in verschillende olympische disciplines.

Special Olympics Belgium omhelst vandaag ongeveer 20.000 atleten. SOB   helpt  de atleten  hun olympische dromen te realiseren dankzij de steun van de vele partners, sponsors en vrijwilligers. Special Olympics Belgium wil tegen 2028 een “actor of change” worden voor een meer inclusieve samenleving.

Sport, gezondheid en onderwijs zullen centraal blijven staan in hun initiatieven die ze in steden en gemeenten wensen op te zetten. Zo kan het leven van 165.000 Belgen met een verstandelijke beperking verbeterd worden.

 

     Special Olympics Healthy Athletes Program SOHAP                      

Sinds 2003 is het Healthy Athetes Program SOHAP toegevoegd aan de Spelen. De aanleiding hiervoor is dat ofschoon atleten doorgaans een goede gezondheid hebben, specifieke  gezondheidsproblemen toch vaak onopgemerkt blijven als gevolg van gebrekkige communicatie of laattijdige hulp. Daarom biedt het Healthy Athletes Program dank zij de actieve steun van Lions België gratis en op vrijwillige basis medische controles aan tijdens de Spelen en dit  in acht disciplines.  Deze medische onderzoeken worden uitgevoerd door gezondheidsprofessionals en studenten-vrijwilligers.   Indien tijdens een medische controle een gezondheidsprobleem wordt vastgesteld, wordt dit gemeld, worden adviezen meegegeven en worden de atleten zo nodig doorverwezen voor verder onderzoek naar een specialist.

 

    Lions België en Special Olympics Belgium

 

Lions International ondersteunt als global sponsor het Opening Eyes Program via LCIF sinds 2004.

Lions België biedt dit programma aan sinds 2003. Lions Belgium ondersteunde toen het programma met enkel vrijwilligers.

Vanaf 2008  steunt Lions België , als enige ter wereld,  het ganse gezondheidsprogramma (de acht disciplines) zowel financieel als met vrijwilligers en dit ieder jaar weer. Hierdoor wordt Lions België van dan af de voornaamste partner van SOB voor SOHAP.

Lions België heeft sinds 2018 een Nationale Comissie opgericht, gesteund door een Werkgroep om de steun voor SOHAP te optimaliseren. Ze werkt intensief mee om de doelstellingen van het Healthy Athletes Program te bereiken:

 • Het blijven aanbieden van gezondheidsscreening aan de Special Olympics atleten.
 • Signaleren van gezondheidsproblemen, adviseren en doorverwijzen indien nodig.
 • Trainen van professionals en studenten hoe ze moeten omgaan met deze doelgroep.
 • Verzamelen en analyseren van de data voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Publiek en professioneel bewustzijn verhogen rond de gezondheidsproblemen bij personen met verstandelijke beperking o.a. via lezingen en wetenschappelijke publicaties.
 • Verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking door actieve benadering van het RIZIV.

Lions België en Special Olympics Belgium hebben de jarenlange samenwerking als zeer positief ervaren en hebben die daarom bestendigd voor de langere termijn. Een “Memorandum of Understanding” werd  ondertekend in November 2022 om de continuiteit van de samenwerking te bekrachtigen.

De verwezenlijking van de doelstellingen zorgt voor een betere gezondheid voor de mensen met een verstandelijke beperking en zo voor een betere integratie van hen in onze maatschappij.

Het heeft een grote impact  op de 165.000 mensen met een verstandelijke beperking in België en uitgebreid tot de rechtstreekse betrokkenen zoals familie en begeleiders, tot meer dan 1 miljoen Belgen!

 

Om deze uitdagende doelstellingen te kunnen blijven verwezenlijken heeft Lions België de steun nodig van Lions en Leo’s!

 

Inderdaad, om hun werk te kunnen verrichten moeten de Nationale Comissie SOHAP en haar werkgroep jaarlijks fondsen en financiering vinden om SOHAP te kunnen organiseren. Lions België via het Multidistrict en de 4 Districten voorziet in een gedeeltelijke financiering van het SOHAP programma.

Daarom gaat de  Comissie dus op zoek gaan naar extra financiering bij Clubs, Leden en Bedrijven. Daarnaast zoekt de commissie ook telkens opnieuw een paar honderd  vrijwilligers die een schitterende en unieke hands-on ervaring opdoen. Meedoen is verrijkend – deelnemers zijn fier op hun bijdrage en de opgedane ervaring.

 

Hoe kunt U dit mooi project steunen?

 1. Financieel:
 • Indien nog niet gebeurd: Neem als club SOHAP op in uw lijst van de sociale doelen die u jaarlijks steunt.
 • Stort als lid elk jaar een bijdrage op rek BE30 0357 2022 2011: vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest (u betaald dus maar €24!)
 1. Vrijwilliger:
 • Kom helpen als vrijwilliger tijdens de Nationale Spelen in Mechelen tijdens de weekend van O.H.Hemelvaart: 17-20 mei 2023
 • Woensdag 17 mei: opbouw op de site
 • Donderdag18, vrijdag 19 mei: ondersteunen van de programma’s (SOHAP)
 • Zaterdag 20 mei: ondersteunen van de programma’s+ afbouw op de site
 1. Help ons zoeken naar “Give aways”:
 • de atleten krijgen een geschenkje bij elk programma dat ze bezoeken. Elk jaar hebben we 4000 give aways nodig!

 

Hoe kunt U ons contacteren?

Eén email adres :         lions@sohap.be

 

Ieder district heeft in de Werkgroep SOHAP 2 districtsverantwoordelijken.

Aarzel niet om ze te contacteren voor vragen of steun. Het zijn uw afgevaardigden.Ze kunnen U helpen met uw vraag of een presentatie komen geven in uw district, gewest, zone of club.

Martens Emilie districtsverantwoordelijke A 0471/38.04.83
Serck Thierry districtsverantwoordelijke A 0497/41.71.37
Gestels Willy districtsverantwoordelijke B 0486/47.00.46
Smets Benoit districsverantwoordelijke B 0494/57.39.24
Dieryck Gaetane districtverantwoordelijke C 0478/76.68.10
Orlow-Andersen William districtverantwoordelijke C 0477/40.44.78
Dentamaro Pino districtverantwoordelijke D 0477/19.27.96
De Smet Pieter  disrtictverantwoordelijke D 0475/64 65 75 
Walcarius Victor verantwoordelijke Leo’s 0471 60 23 46
Managers by Special Olympics Belgium for SOHAP
Nauwelaerts Paul LC. Lier Twee Neten 0496/54 16 11
Potvliege Pierre L.C. Lier Twee Neten 0475/64 80 89

 

Uw Werkgroep:       François Oosterlynck, Pierre Potvliege, Eddy Vangeel, Paul Van den Broeck, Victor Walcarius, Paul Nauwelaerts, Marc De Kegel (Ambassadeur) en alle hier bovengenoemde Districtsverantwoordelijken

 

BEDANKT voor uw steun

en hulp om WE SERVE om te zetten in daden!