Oproeping voor de Algemene Vergaderingen van onze twee VZW’s op 2 december 2023

Bericht aan alle Lions van het MD112 België
Beste Lionsvrienden,

U wordt van harte uitgenodigd op de Algemene Vergaderingen van onze twee VZW’s

op 2 december 2023 in:

Hotel Abbey – Kerkeblokstraat 5 te 1850 Grimbergen

Wij verwelkomen u graag vanaf 8u45 voor het overhandigen van uw stembiljetten.

Programma

 1. Algemene vergadering van de VZW “Bijvereniging van Lionsclubs van België-MD 112 België”
  • Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 10.06.2023
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2022-2023
  • Verslag van de controleurs van de rekeningen
  • Kwijting aan het bestuursorgaan 2022-2023 met voorzitter Eric Benoit, en bestuurders Eddy Van Goethem, Bart Dirckx, Matthias Munny, en Jean-Pierre Doclot
  • Kwijting aan de controleurs van de rekeningen 2022-2023 : Leo Van Steenberge en Peter De Poorter
  • Benoeming van de controleurs van de rekeningen voor het jaar 2023-2024: Leo Van Steenberge en Peter De Poorter
 1. Algemene vergadering van de VZW “Humanitair Fonds van de Lions Clubs van België-MD 112 Belgium”
  • Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 10.06.2023
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2022-2023
  • Verslag van de controleurs van de rekeningen
  • Kwijting aan het bestuursorgaan 2022-2023 met voorzitter Eric Benoit, en bestuurders Eddy Van Goethem, Bart Dirckx, Matthias Munny, en Jean-Pierre Doclot
  • Kwijting aan de controleurs van de rekeningen 2022-2023: Luc Bacq en Pierre Vermaut
  • Benoeming van de controleurs van de rekeningen voor het jaar 2023-2024: Gabor Boda  en Luc Termolle

***

De nodige documenten voor deze vergadering kunt u op onze website consulteren www.lions.be: Algemene Vergaderingen – Lions.

Schrijf a.u.b. in voor de Algemene Vergaderingen vóór 27 november 2023 via dit formulier

inschrijvingsformulier AV

Volgens de statuten, “Effectieve leden die Voorzitter zijn van een Lions Club die deel uitmaakt van het MD 112 Belgium, beschikken over een aantal stemmen dat op dezelfde manier wordt berekend als voor een Nationale Conventie van MD 112 België.” Alle andere effectieve leden, i.e. “de Gouverneurs, Vice-Gouverneurs en Past-gouverneurs van een van de Districten waaruit het MD 112 Belgium bestaat, of van het voormalige District 112 Belgium”, hebben één stem.

Bent u Past Gouverneur of Clubvoorzitter en kunt u niet aanwezig zijn, vergeet niet voor uw volmacht te zorgen (op te sturen via mail naar secretariaat@lions.be vóór 27 november 2023).

Alvast dank voor uw deelname !

Patsy Kiekens                                                                         Marc Decoene

Secretaris-generaal                                                               Voorzitter van het Bestuursorgaan

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws