Steun aan de Oekraïense bevolking – MD112

Vele Lionsleden reageerden al naar de leden van de Gouverneursraad toe met de vraag naar initiatieven om de Oekraïense bevolking te steunen.  

Graag informeer ik u namens de Gouverneursraad over volgende initiatieven:

Het LCIF heeft een speciaal fonds in het leven geroepen – het ‘Refugees and Displaced Persons Fund’.

Elk van onze 4 districtsgouverneurs zal een oproep lanceren naar alle Lionsleden en clubs om een financiële bijdrage te storten aan dit fonds. 

Wij richten ons inderdaad ook tot elk van onze leden – vele clubs hebben immers grote financiële inspanningen gedaan na de overstromingen in België van vorige zomer.

Dit fonds zal worden aangewend voor de financiering van hulppakketten voor Lionsclubs in Polen, Roemenië en andere omliggende landen die Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Van zodra Lions Oekraïne hulpacties kan opzetten zal het LCIF uiteraard ook daar financiële ondersteuning bieden – dit kan op dit ogenblik niet gezien de oorlogssituatie op het terrein.

Uw donaties aan het LCIF, zij het als club, zij het als individueel lid, zullen in aanmerking worden genomen in het kader van de Lions 100 campagne. Belangrijk daarvoor is dat u de richtlijnen vervat in het schrijven van uw districtsgouverneur (lidnummer, club, …) nauwgezet volgt.

In de komende weken zullen we concrete acties die ons gemeld worden publiceren op de website van het MD 112 www.lionsbelgium.be. 

Wij richten ook een schrijven aan de Council Chairperson van Lions Oekraïne om onze fellow-Lions te verzekeren van onze sympathie en aanhoudende daadwerkelijke steun. 

Wij rekenen op uw solidariteit,WE SERVE WITH THE HEART! 

Namens de Gouverneursraad,
Patrik Vervinckt, Council Chairperson

Bekijk onze andere nieuwsberichten

Ontdek meer nieuws