Een Lions club oprichten is de perfecte manier om in uw stad of regio de doelen te dienen die u na aan het hart liggen met mensen die uw passie delen.

Een nuttige bijdrage

Door een club op te richten, dienstverlenende activiteiten uit te voeren en het publiek nieuwe manieren aan te bieden om mee te werken, verricht u een goed doel.

De oprichting van een club is ook goed voor je Lions district.

U vergroot het bereik van Lions Clubs International in uw gebied en stimuleert de ledengroei. Een nieuwe club biedt extra mogelijkheden voor uw district op het gebied van leiderschap, dienstverlening en werving.

Klik op de link hieronder voor meer informatie

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club?

Een gebruiksvriendelijke en veelzijdige bron met informatie over onderwerpen die regelmatig door Lions worden aangehaald voor het leiden van een club of een district.

Voorbeelden: Wat is de Lions mission statement? Wat zijn de beschikbare LCI en LCIF subsidies? Hoe werkt een clubtak?

Deze kaarten geven antwoord op 80 FAQ’s. Ze zijn terug te vinden in de bibliotheek, onder Leden.

De papieren directory zal niet meer gepubliceerd worden.
De informatie over onze leden is beschikbaar via deze website.
U moet zich hiervoor inloggen in de Directory online die staat onder Leden.Hierna leggen we je uit hoe je te werk gaat.

Het handboek van de Directory online staat eveneens in de bibliotheek onder leden.

Waar kan ik mijn ID nummer terugvinden? In de directory online.

Het Oak Brook ID nummer bestaat uit minstens 6 cijfers bv. 1012065.

Als je inlogt op de website : www.lionsbelgium.be, ga je naar Leden, Directory en dan kom je op de oude website, hier log je in met je ID no (Belgisch nummer) en je PW. Nadien ga je naar Directory online en onder Leden verschijnen je gegevens. Het Oak Brook ID nummer staat bovenaan links, juist boven je “Voornaam”.

Het Belgisch ID nummer staat tussen haakjes (bv. 12345) – naast jouw clubnaam.

Enkel de clubsecretaris kan een lid ontslaan. (kan ook door de clubvoorzitter, ICT & communication of Membership GMT gedaan worden)

Ga naar de website : www.lionsbelgium.be < Leden < Directory

Log in met je “Username en Paswoord”

Klik in de gele balk op “MD112” en ga naar “DIRECTORY ONLINE”

Vervolgens ga je naar “CLUBS OFFICE” en dan naar “LEDENWIJZIGING RME”

Het schermpje “RME-MMR aanpassingen” verschijnt

Selecteer het “LID” dat je wenst te ontslaan

In het onderste deel van het schermpje, zie je aan de linkerzijde “ontslagdatum”, klik op heden,de dag van vandaag verschijnt, je kan en mag de datum niet aanpassen.

Onderaan rechts zie je “IS ONTSLAGEN” selecteer hier 1 van de mogelijkheden : vb Resigned in good standing of Dropped for non attendance of “DECEASED” in geval van een overlijden.

Nadien bevestig je de gegevens

Het nationaal secretariaat bevestigt het ontslag, in geval van een overlijden vragen zij een bevestiging aan de clubvoorzitter of -secretaris.

Hoe maak je een nieuw lid aan ? Kan enkel door de clubsecretaris gebeuren.

1. Ga naar de website : www.lionsbelgium.be

2. Ga dan naar “Leden” en klik op “Directory”

3. Log in met je user name en paswoord

4. Klik op “MD112”, ga naar “Directory online” en dan naar “Clubs office”

5. Klik “Nieuw lid” aan

6. Vul alle gegevens correct in, deze gegevens verschijnen in de gedrukte versie

7. Klik “Toevoegen” aan

8. Het nationaal secretariaat valideert het nieuwe lid.

De Internationale Statuten voorzien dat alle clubs in de maand maart van ieder jaar hun verkiezingen moeten houden, om zo hun nieuw bestuur samen te stellen voor het komende jaar dat op 1 juli begint. Tegen eind april moeten al die nieuwe besturen zijn doorgegeven naar Oak Brook. Wij hebben alles klaargemaakt in de “directory online” om de nieuwe besturen in te geven.

Werkwijze:
Als clubsecretaris log je gewoon in en ga je naar de “directory online”.
Je krijgt dan eerst de homepage van de directory te zien:

Je klikt op 2022-2023 naast “LIONS YEAR SELECTION for new Club functions” en je ziet dat jaar verschijnen naast “Jaar voor Club of MD functies”.
Het scherm ziet er als volgt uit:

Dan klik je op het tabblad “Club Office” en dan op de sub rubriek “Club Functies-PU101”.
Dan verschijnt het volgende scherm:

In dit scherm kan je dan alle nieuwe functies voor 2022 -2023 ingeven.
Controleer steeds terug of je wel degelijk in de periode 2022 -2023 staat.

Hoe ga je in dit scherm tewerk?
Je klikt telkens voor iedere functie op “klik hier om een nieuw record aan te maken”.
Dan klik je naast “naam” op “kies waarde”, en je krijgt de lijst van alle clubleden.
Hieruit kies je de persoon die een functie krijgt.
Dan klik je naast “Functie” op “kies waarde” en je krijgt de functies in de club.
Hieruit kies je de functie die bij de persoon in kwestie hoort.
Daarna klik je op “toevoegen”.
En zo telkens opnieuw tot alle functies ingegeven zijn.
Het is aan te raden om, nadat alles is ingegeven, het jaar terug op 2021-2022 te zetten, om nog eventuele wijzigingen van het huidige bestuur te kunnen ingeven.

Heb je nog vragen of hulp nodig? Aarzel dan niet ons op te bellen of je vraag per e-mail te stellen.
Mail : Secretariaat@lions.be

Met vriendelijke groeten,

Ghislaine Estiévenart
MD112 Staff Administrator

Hiervoor heb je je Oakbrook lidnummer nodig, dit kan je terugvinden in de directory online in je ledenfiche (of vraag het aan de secretaris van je club).

Met dit nummer kan je voor Oak Brook een paswoord aanmaken.

Om toegang te krijgen tot MyLCI :

  1. Ga naar  : https://lionsclubs.org/en
  2. Klik op MEMBER LOGIN
  3. Je komt op het onderstaande scherm waar je je kunt registreren met je Oak Brook nummer : REGISTER

(met 1 paswoord heb je toegang tot MyLCI, MyLion,Shop en Insights)

Vanaf nu kan elk lid zelf zijn paswoord zelf instellen of recupereren in geval van verlies.
Inloggen kan via de nationale website :  www.lionsbelgium.be

Ga naar : Leden -> Directory Online

De optie “wachtwoord vergeten” kiezen en je e-mailadres invoeren (het email adres dat in de online directory staat). Het wachtwoord zal naar dit e-mail adres worden verzonden. Controleer je spam box wanneer je de mail met de link om een nieuw wachtwoord te maken niet kunt vinden.
Het nieuwe wachtwoord moet hoofdletters en kleine letters bevatten, evenals cijfers en speciale tekens (d.w.z. geen letter of getal).
Je zal dan kunnen inloggen met je ID (nationaal lidnummer zonder nul vooraan) en met het wachtwoord dat je zojuist hebt aangemaakt.
Contacteer ons gerust als het niet lukt.

Een nieuw charter kan worden besteld via het Member Service Center (memberservicecenter@lionsclubs.org). Dat kost $25, en LCI betaalt voor de verzending. De aankoop kan ten laste worden gebracht van de club, met toestemming van de voorzitter of de secretaris van de club.