Geschiedenis

Nationale geschiedenis

In mei 1952 zag een eerste Lions club het daglicht in België, in Brussel.

Léon Vannuvel ontmoette begin 1951 Jean Pierre Galand, een advocaat, stichter van de eerste Lions club in Zwitserland en Tony Delage, een Amerikaanse Lion, belast met de uitbreiding van Lions in Europa.

Geleidelijk aan groeide een kern van geïnteresseerden in Brussel en op 31 maart 1952 werd de eerste club officieel gesticht onder de naam Lions Club de Bruxelles, nadien genaamd Bruxelles Centre.
Het charter werd overhandigd op 17 mei 1952.

Enkele maanden later kreeg Antwerpen zijn charter als petekind van Bruxelles, in het voorjaar van 1953 gevolgd door Liège (het huidige Liège Cité).
Daarna volgden Gent en Namur. In 1954 kreeg De Panne als eerste kleinere stad zijn charter. Paul Simpelaere, charterlid van deze laatste club werd in 1960 als eerste Belg benoemd tot bestuurder van de internationale vereniging.

Naar aanleiding van de overstromingen bekwamen de toenmalige Lions clubs in 1953 de steun van de wereldorganisatie voor het oprichten van het medisch centrum te Hingene.

De eerste nationale conventie wordt in Keerbergen gehouden in mei 1953 met 100% aanwezigheid van de 5 opgerichte of in oprichting zijnde clubs.

In 1958 worden alle buitenlandse Lions tijdens de wereldtentoonstelling verwelkomd op het Welcome Centrum for Lions.

Op 3 maart 1959 aanvaardt Koning Boudewijn het erevoorzitterschap van ons Belgisch district, een blijk van erkenning die tot op heden onze vereniging vereert en welke werd voortgezet door Koning Albert II, en nu door zijn zoon koning Filip.

Sinds 1991 zijn onze clubs opgedeeld in vier districten, elk geleid door een gouverneur.

In 2017, het jaar van het honderdjarig bestaan, organiseerden onze clubs samen meerdere nationale projecten rond het thema van het milieu door het organiseren van een afvalinzameling in heel België en het planten van onder andere duizenden bomen.

In 2018 vierden we de 50e verjaardag van onze liefdadigheidsstichting, de Lions Clubs International Foundation (LCIF), die sinds haar oprichting 1 miljard dollar heeft uitgekeerd aan verenigingen en sociale projecten.

In 2019 hebben we 279 clubs en bijna 7500 leden.