Milieu

We dragen zorg voor onze planeet. We willen samen met alle Lions grote projecten steunen die bijdragen tot een gezonde en duurzame toekomst voor de komende generaties. Recyclage, saneringsprojecten, … we werken hard aan het beschermen van onze planeet.

Voorbeelden van projecten met een grote impact

Herbebossing van IJsland
In IJsland bestrijden de Lions ernstige bodemerosie door het aanplanten van bomen en gras om hun landschap groen te maken.
Zo verbeteren ze de levensomstandigheden voor toekomstige generaties.

Recyclage, creativiteit en service
Lions gebruiken dode bomen om tuinartikelen te maken en deze te verkopen en schenken de opbrengst aan kansarmen.

Een lokaal bewustzijn
Lions over de hele wereld werken aan milieuprojecten die de natuurlijke hulpbronnen van de wereld beschermen. Ze steunen in het bijzonder verschillende projecten rond lokale bronnen, met de bedoeling om het water drinkbaar te houden.

Onze partners

Wij werken samen met experts om onze planeet te beschermen. Elk van hen levert ons een unieke en waardevolle visie die ons doet bijleren en verrijkend werkt zodat we onze projecten op het terrein kunnen realiseren.

Een omgeving die bevorderlijk is voor donatie

De bescherming en het schoonhouden van onze planeet voor toekomstige generaties is de verantwoordelijkheid voor iedereen. Neem deel aan onze acties.