Commissie Statuten

Commissie Statuten en gedragscodes gelast met de controle, het bijsturen en de juiste interpretatie van de statuten.

Het is de taak van de commissie om advies te geven aan de Gouverneursraad, districten, clubs en leden omtrent vragen van juridische en statutaire aard.

De Commissie Statuten ziet toe op de juiste interpretatie en de correcte toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Zij staan de Gouverneurs bij in de uitoefening van zijn of haar taak, en is belast met het:

• opstellen en onderzoeken van voorstellen tot wijziging van de statuten en reglementen;
• onderzoeken van geschillen die voor arbitrage aan de Gouverneur worden voorgelegd;
• verstrekken van advies over vragen om inlichtingen in verband met de statuten of het huishoudelijk reglement.

Hieronder vinden jullie de statuten van :

de Bijvereniging van Lionsclubs van België-MD 112 België

het Humanitair Fonds van de Lions Clubs van België-MD 112 Belgium

Samenstelling Commissie

VOORZITTER: Stephan Georges – LC MARCHE-EN-FAMENNE

Afgevaardigden van de districten :

DISTRICT 112A : PDG Carlos De Troch – LC AALST en Jo Landsoght – LC OOSTKAMP

DISTRICT 112B : Guido De Raeymaeker – LC LEUVEN ERASMUS

DISTRICT 112C : Philippe Gerondal – LC BRUSSELS COOPERATION

DISTRICT 112D : Stephan Georges – LC MARCHE-EN-FAMENNE