Internationale Conventies en Europa forums

Zoals de naam al zegt organiseert de Commissie Internationale Conventies & Europese Forums de deelname aan de Internationale Conventie en aan het Europa Forum.

Tijdens de Internationale Conventie worden de uittredende Council Chairperson en de uittredende gouverneur ontheven van hun taken en verantwoordelijkheden.
Tijdens dezelfde zitting worden de nieuwe verkozenen officieel aangesteld. Het spreekt voor zich dat dit een feestelijk gebeuren is.
De hele internationale conventie wordt omringd door tal van internationale workshops rond de diverse thema’s die behandeld worden in de verschillende commissies.
Naar jaarlijkse gewoonte worden de District Gouverneurs en de CC op deze reis vergezeld door clubgenoten en andere Lions.

De commissie Reizen organiseert deze trip, aangevuld met een aangepast programma ter plekke.

De plaatsen voor de Internationale Conventies liggen jaren op voorhand vast.
Pas zeer uitzonderlijk wordt van deze vastgelegde volgorde afgeweken.

 

 

 

Hieronder vinden jullie een foto van het Europaforum 2023 dat in Klagenfurt heeft plaatsgevonden :

Samenstelling Commissie

Voorzitter : Philippe ROSSIGNOL – LC ESTINNES QUEVY VOIE ROMAINE

Afgevaardigden van de districten :

DISTRICT 112A : Bernard DE DOBBELEER – LC RONSE-RENAIX

DISTRICT 112B : Christian FABER – LC IJSEDAL TERVUREN

DISTRICT 112C : Isabelle KABUTA – LC BRUSSELS AMIGO

DISTRICT 112D : Rita PINTUS – LC BINCHE EUROPE

Nuttige documenten

prijslijst polo, das, …

 

 

Rapporten